Lær at leve et godt liv med skizofreni

Mange mennesker med skizofreni har et godt og indholdsrigt liv, og ved at lære af deres erfaring, kan du selv lære at leve med diagnosen.

Du kan sagtens lære at leve med skizofreni. Og det er vigtigt ​​at lære af dem med erfaring for hvordan, når det handler om at finde den bedste måde at leve med sygdommen, konkluderes det i en ny undersøgelse.

I undersøgelsen har man fulgt 20 personer med skizofreni, som defineret ved deres erhvervsmæssige status, havde nået et vist niveau af recovery. 60 procent af dem var enten i gang med en akademisk uddannelse, havde en kandidatgrad eller en ph.d.-grad.

På baggrund af interviewene fandt forskerne frem til otte kategorier, som personerne benyttede sig af.

Det var:

- undgåelsesadfærd

- at bruge støtte fra andre

- at tage medicin

- at følge kognitive strategier

- at kontrollere omgivelserne

- at engagere sig i spiritualitet

- at fokusere på sin trivsel

- at være i beskæftigelse eller under uddannelse

Nogle af disse strategier blev brugt forebyggende til at holde symptomerne på afstand, og andre blev brugt til at mindske virkningerne af symptomerne. De blev brugt fleksibelt og kombineret efter behov.

Emner: skitzofreni

Del artiklen med dine venner