Derfor er kvinder mere deprimerede end mænd

Kvinder på p-piller er i større fare end andre kvinder for at få depression. Det viser et nyt studie, offentliggjort i magasinet Brain, Behavior, and Immunity.

I studiet har forskerne set på, hvorfor forekomsten af depression blandt kvinder er ca. dobbelt så stor som blandt mænd. Og de er kommet frem til, at forklaringen dels skal findes i de forskellige immunfunktioner i den mandlige og den kvindelige krop, dels i det faktum, at kvinder har et lavere indhold af en syre, som besketter neuroner i hjernen (syren hedder KynA). Når kvinder på p-piller er mere i farezonen for depression, hænger det sammen med forholdet mellem KynA og et protein (CRP) hos netop disse kvinder.

Selvom resultaterne kun er foreløbige, viser de, at raske kvinder i gennemsnit har det samme mønster af kynurenin-stofskifte som det, der observeres hos forsøgspersoner med depression. Denne konklusion skaber mulighed for, at en reduktion af KynA-koncentrationer hos kvinder kan gøre dem sårbare, og det forklarer delvis den højere forekomst af depression hos kvinder. Endvidere kunne den signifikante sammenhæng mellem brug af p-piller og reduceret KynA, såvel som forøget CRP, tænkes delvist at forklare sammenhængen mellem brug af p-pille og depression.

Studiet giver basis for større epidemiologiske undersøgelser af hypoteserne, påpeger forskerne slutteligt.

Emner: depression p-piller

Del artiklen med dine venner