Ideen med Projekt Peerstøtte er fra 2015-2018 at uddanne tidligere brugere af psykiatrien til at støtte andre med en psykisk lidelse i at komme sig. - Modelfoto

Tidligere psykiatriske patienter hjælper nuværende

Et treårigt projekt med peerstøtte - hvor patienter undervises i at hjælpe andre patienter - i psykiatrien i København og Nordsjælland har allerede midtvejs i forløbet vist sig at have et stort potentiale. For patienterne skaber det håb, mod på forandring og handlekraft.

På arbejdspladserne har det også en positiv effekt og styrker fokus på recovery. Og for dem, der er peers, har det betydet, at de er kommet tættere på arbejdsmarkedet.

Det fortæller Klaus Serup Rasmussen, der er leder af Projekt Peerstøtte i Region Hovedstaden. Og han tilføjer, at de foreløbig gode erfaringer er de samme, uanset hvor peerstøtten foregår, og at de ser ud til især at være gode for ydergrupperne – dvs. de nye patienter i psykiatrien og dem, der har været i systemet længst.

Først uddannelse, så ansættelse

Ideen med Projekt Peerstøtte er fra 2015-2018 at uddanne tidligere brugere af psykiatrien til at støtte andre med en psykisk lidelse i at komme sig. Derefter skal de indgå i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Siden projektets start er 12 blevet ansat i distriktspsykiatrien, på botilbud, i aktivitets- og samværstilbud eller andre steder. Og geografisk handler det om Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal, Helsingør og Københavns Kommuner samt Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk, som er partnerne bag Projekt Peerstøtte. Målet er, at ca. 250 borgere, som er tilknyttet behandlings- og/eller socialpsykiatrien, vil få gavn af peer-støtten. I 2018 skal projektet have bidraget til at udvikle og afprøve brugbare modeller for uddannelse og ansættelse af peer-støttemedarbejdere i kommuner og regioner.

Nyt syn på psykisk syge

Baggrunden for projektet er handleplanen ”Ligeværd – et nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser”, hvor regeringen i 2014 fastslog, at mennesker med psykiske lidelser ikke længere bør betragtes som kronisk syge. Det førte til en beslutning om, at der over en tre-årig periode skulle udvikles og afprøves en række modeller for brug af peer-støtte i regioner og kommuner. Og heraf er projektet i Region H et af tre igangværende projekter. De to andre bliver gennemført i Region Sjælland og Region Midt. Alle tre projekter følges af Socialstyrelsen med henblik på udbredelse og indsamling af viden om brugen af peer-medarbejdere.

I midtvejsrapporten fra projektet i Region H hedder det, at ’erfaringer fra projektet … peger på, at peer-støtte er et vigtigt supplement til den støtte og behandling, der allerede tilbydes inden for de psykiatriske og socialpsykiatriske indsatser…’. Og videre kan man læse, at meget tyder på, at peer-støtten kan noget i sig selv på tværs af indsatser og tilbud, hvilket betyder, at projektets erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere kan overføres til andre indsatsområder, der endnu ikke har sådanne ansat.

Ansatte eller frivillige peers

Lige nu kan man som psykiatrisk patient møde en peer på to måder – enten via de psykiatriske afdelinger, distriktspsykiatrien, botilbud, aktivitets- og samværstilbud, §85-støtte m.m., hvor de er ansat på lønnede vilkår. Eller man kan møde dem som frivillige, hvor de yder peer-støtte via organisationer eller via tilbud til en kommunes borgere, som kan være individuelle eller gruppebaserede.

Klaus Serup Rasmussen peger på, at peerstøttemedarbejderne skal ses som et supplement til fagpersonalet, hvilket også har vist sig at have den største effekt. Således har Region Hovedstaden i budgettet for 2018 gjort midler til projektafprøvning til en fast bevilling for peers på døgnafsnit, også kaldet recovery-mentorer. Hvad der skal ske med de uddannede peerstøtter efter projektets udløb næste år er op til de steder, hvor de er ansat. Han forventer, at flere af dem vil forblive i stillingerne. Men ift. de aktiviteter, som Projekt Peerstøtte har affødt, er det kun peer-uddannelsen, der efterfølgende bliver gjort permanent.

Den vil blive drevet i et samarbejde mellem region og kommuner og bruger/pårørendeforeninger og bliver forankret på Skolen for recovery i København.

Emner: peer support peerstøtte Klaus Serup Rasmussen

Del artiklen med dine venner