Samlet tilbud til dem med dobbeltdiagnoser

Et nyt behandlingstilbud i hovedstaden, der åbnede 1. november, skal sikre en koordineret, psykoterapeutisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose. De slipper dermed for som hidtil at være i behandling to forskellige steder.

Det nye behandlingstilbud hedder Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling og hører under Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Det er udviklet som et tværsektorielt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og fem kommuner og er en test, der skal videreudvikles over en toårig periode.

Som det er i dag, er behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser delt mellem kommune og region, hvilket ofte kan skabe problemer for patienterne, ifølge Morten Kistrup, der er leder af det nye ambulatorium.

”Der er en risiko for, at disse mennesker falder ned mellem to stole. Så for at de kan profitere af behandlingen, er koordination, kontinuitet og samarbejde mellem kommune og regionen helt afgørende,” siger han.

Nye standarder for behandling

Formålet med Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling er at udvikle standarder for den psykoterapeutiske behandling og samtidig skabe en model for koordination på tværs af region og kommune.

”Vi skal sikre, at det enkelte menneskes recovery proces fremmes, og at brugere og pårørende inddrages. Og så skal vi sikre, at vores udrednings-, behandlings- og samarbejdsmodel kan udbredes til resten af Region Hovedstadens Psykiatri og de kommuner, vi samarbejder med,” siger Morten Kistrup.

Tilbuddet henvender sig til borgere i de fem kommuner – Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Emner: psykiatrisk patient psyken dobbeltdiagnoser enstrenget

Del artiklen med dine venner