"Det handler blandt andet om at finde den rette balance, hvor gevinsterne ved medicinen overstiger bivirkningerne,” siger Laura Toftegaard Pedersen, sektionsleder i Enhed for Sygehusplanlægning i Sundhedsstyrelsen.

Projekt: Patienter med skizofreni har halveret deres medicinforbrug

Det er muligt at halvere forbruget af medicin hos patienter med skizofreni gennem en målrettet indsats – og nogle kan blive helt fri af medicin.

Det viser en evaluering fra projekt med 78 patienter på Psykiatrisk Center Glostrup.

Mange mennesker med psykiske lidelser, særligt svære psykiske lidelser som skizofreni, er i behandling med antipsykotisk medicin og ofte også medicin for andre sygdomme. Der er mange fysiske og psykiske bivirkninger ved medicinen og særligt ved brug af flere forskellige typer medicin på samme tid. Bivirkningerne kan dels påvirke livskvaliteten, og dels kan de medføre, at man udvikler sygdomme, som kan øge risikoen for tidlig død. 

I regeringens satspuljeaftale for 2017-2020 blev der afsat i alt 10,2 mio. kr. til forsøg med etablering af et medicinfrit afsnit over de næste knap tre år. Pengene blev tildelt ét projekt, Psykiatrisk Center Glostrup i Region Hovedstaden, der har brugt pengene til at etablere et såkaldt medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kunne blive ned- eller udtrappet af deres medicin. Målet med puljen var at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan være med til at vise, hvordan patienter i psykiatrien kan få et mindre forbrug af medicin. 

I perioden 2018-2021 har 78 patienter med skizofreni deltaget i et 6-måneders forløb gennem projektet. Forløbet inkluderede ugentlig dialog med en fast kontaktperson (en sygeplejerske), månedlig opfølgning med psykiater samt en række valgfri tilbud, blandt andet psykologsamtaler, træning og yoga. 

Målet med projektet var, at patienterne skulle mindske deres medicinforbrug ned med mindst 50 procent. Det lykkedes, for 52 procent fik halveret eller yderligere nedbragt deres brug af medicin. Heraf fik ca. 20 pct. reduceret deres medicinforbrug med mere end 75 procent, og 10 procent af patienterne blev helt medicinfri. De foreløbige resultater peger på, at der er tale om langvarige effekter. 

"Det handler blandt andet om at finde den rette balance, hvor gevinsterne ved medicinen overstiger bivirkningerne. Der kan være mange bivirkninger ved medicinen, og derfor efterspørger flere og flere patienter og sundhedsprofessionelle metoder til at nedbringe medicinforbruget på en sikker og tryg måde. Det er lykkedes i forsøget på Psykiatrisk Center Glostrup samtidig med, at evalueringen tyder på, at patienterne har taget særdeles positivt imod projektet,” siger Laura Toftegaard Pedersen, sektionsleder i Enhed for Sygehusplanlægning i Sundhedsstyrelsen.

Evalueringen af forsøget er foretaget af konsulenthuset Implement Consulting Group for Sundhedsstyrelsen. Evalueringen viser overordnet, at det er muligt at mindske medicinforbruget gennem en individuel indsats, der bygger på patientens eget ønske om at trappe ned eller ud af medicin. Resultaterne skal ses med forbehold for, at der ikke er tale om et kontrolleret studie, fordi der er ikke var en kontrolgruppe, og for, at  det var et begrænset antal deltagere.

”Det er meget glædeligt, at det er lykkedes at mindske brugen af medicin hos patienter med skizofreni. Blandt tiltagene er blandt andet en systematisk, tværfaglig indsats med en høj grad af patientinddragelse og et målrettet fokus på nedtrapning. Desuden fik patienterne en fast kontaktperson, og der indgik en bredere vifte af behandlingsindsatser end blot medicinering, blandt andet samtaleterapi og træning,” siger Laura Toftegaard Pedersen.

Det målrettede arbejde med nedtrapning af medicin er nu sat i drift på Psykiatrisk Center Glostrup. Sundhedsstyrelsen håber nu, at andre afdelinger vil tage de gode erfaringer til sig og arbejde videre med medicinnedtrapning for de patienter, som ønsker det.

Emner: skizofreni

Del artiklen med dine venner