“Jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, hvor hårdt det må være at være pårørende til en person, der lider af svær sygdom. At skulle være stærk og have overskud i situationer, hvor man måske selv er presset eller ked af det,” siger Thies Mathiesen.

Pårørende bør inddrages - og det bliver de også i stigende grad

Der er op til fire gange højere odds for, at psykiatriske patienter oplever en høj grad af bedring og tilfredshed, når deres pårørende er inddraget i behandlingen.

Det er tal fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som viser, hvordan pårørende udgør er en vigtig ressource.

“Patienter oplever at få det bedre og være mere tilfredse, når pårørende er mere involveret. Familie, venner eller andre pårørende kan yde en såvel praktisk som moralsk opbakning under behandlingen, for eksempel med hjælp til at fortælle om patientens situation eller at huske medicin,” siger en af forskerne bag undersøgelsen, Marie Louise Overgaard Svendsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland.

Tallene baserer sig på både indlagte og ambulante patienter, og sammenhængen viser sig uanset patientens alder, køn og hovediagnose.  

Pårørende oplever ikke den store inddragelse

Mellem 20 og 70 procent af patienters pårørende angiver, at de kun oplever mindre eller ingen involvering i de aspekter af pårørendeinddragelse, som studiet har fokus på. Derfor bør der være større fokus på at inddrage de pårørende i psykiatrien, ifølge forskerne.

“Når personalet i psykiatrien støtter patienten i at have kontakt til sine pårørende samt informerer og inddrager de pårørende i beslutningerne, er der overordnet set en høj sammenhæng med patientens oplevelse af bedring og tilfredshed med behandlingen. Vi ser også høj sammenhæng med bedring og tilfredshed, når personalet spørger ind til en pårørendes erfaringer med patienten,” fortæller Marie Louise Overgaard Svendsen.

Hun tilføjer, at det derimod ikke lader til, at det forhold, at de pårørende taler med personalet om deres forventninger til sygehuset har nogen sammenhæng med patientens oplevelser af bedring og tilfredshed.

Region Syd sætter pårørendeinddragelse i system

Uafhængig af dette studie tages der i disse år rundt om i landet flere initiativer til mere systematisk at inddrage de pårørende og hjælpe dem, så de bliver en bedre ressource ift. de psykisk syge. Senest i Region Syddanmark, hvor Regionsrådet netop har godkendt, at der etableres et Center for Pårørendeinddragelse under Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Blandt målene er, at pårørende til mennesker med psykisk sygdom skal have mere støtte og rådgivning i en hverdag, som kan være meget svær og stressende. Centret bliver et kompetence- og videnscenter, der skal understøtte arbejdet med pårørendeinddragelse, både på sygehuset og i hjemmet. Desuden skal det samle og generere viden om den bedste praksis i forhold til pårørendeinddragelse, lige som der er særligt fokus på børn som pårørende, der skal have mere opmærksomhed.

“Jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, hvor hårdt det må være at være pårørende til en person, der lider af svær sygdom. At skulle være stærk og have overskud i situationer, hvor man måske selv er presset eller ked af det.  Samtidig ved vi også, at de pårørendes indsats er fuldstændig afgørende i forhold til patienternes mulighed for at komme sig, så derfor er det virkelig dejligt, at vi nu får mulighed for at gøre mere for de pårørende. Så de i kraft af centerets arbejde kan få mere støtte og hjælp i det daglige til at kunne fungere som centrale støttepersoner,” siger Thies Mathiesen (DF), formand for regionens psykiatri- og socialudvalg, til regionens hjemmeside.

Etableringen af Center for Pårørendeinddragelse sker som led i udrulningen af Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024, og det kommer til at koste cirka 2,5 millioner kroner om året at drive centeret. Efter 2024 skal centerets funktion evalueres med henblik på at vurdere potentialet for at udbrede centerets erfaringer til de øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

Emner: pårørende

Del artiklen med dine venner