Skizofreni medfører forandringer i hjertet

Overdødeligheden blandt mennesker med skizofreni skyldes som oftest hjertesygdom. I et nyt studie har forskere sammenlignet MR-scanninger af hjertet hos personer med og uden skizofreni og fundet fysiske forandringer, som ikke kan forklares på anden måde.

Forfatterne påpeger dog, at usund livsstil, rygning, behandling med antipsykotisk medicin og mindre tilbøjelighed til at blive udredt og behandlet for hjertekarsygdom også spiller en rolle.

Udover nogle af de kendte ændringer i hjertefunktion fandt forskerne, at hjerterne hos personer med skizofreni var blevet tykkere i en proces kaldet koncentrisk remodellering af hjertet, hvor selve muskelcellerne forandrer sig. Denne proces er en af de bedste prædiktorer ved MR-scanning af hjerte for risiko for kardiovaskulær sygdom hos raske personer.

I studiet rekrutterede forskerne 40 personer med skizofreni og 40 raske kontrolpersoner. Deres gennemsnitsalder var omkring 39 år. Ingen havde hjerte-kar-sygdom.

Deltagerne fik foretaget en MR-scanning af hjertet. Derudover indsamlede forskerne en række oplysninger vedrørende anatomiske, kliniske, livstils- og stofskifteparametre.

Alle deltagere med skizofreni var i antipsykotisk behandling (28 med clozapin, 10 med olanzapin og to med risperidon). 

Tidligere studier har også vist, at hjertefunktionen hos personer med skizofreni er nedsat i forhold til raske kontrolpersoner. Men disse tog ikke tilstrækkelig højde for kendte faktorer, der påvirker kardiovaskulær struktur og funktion, såsom BMI, køn og metaboliske sygdomme, understreger forskerne.

Emner: skizofreni

Del artiklen med dine venner