Synderen ved børns søvnproblemer er ofte ADHD

Mange børn med ADHD, autisme (ASF), adfærdsforstyrrelser (ODD/CD) eller epilepsi har søvnforstyrrelser. Og for dem med autisme og adfærdsforstyrrelser ser problemerne ud til i stor grad at skyldes en udiagnosticeret ADHD.

Det viser et registerstudie, der omfatter børn og unge født mellem 1993–2014, som er fulgt i perioden 2011–2016. Forskerne så på hyppigheden af søvnforstyrrelser ifm. neuropsykiatriske og neurodegenerative lidelser, og mere præcist på femårs risikoen for at få stillet en søvndiagnose, efter man har fået stillet en psykiatrisk diagnose.

”Vores studie viser, at mange børn med disse lidelser har søvnforstyrrelser. Derfor er det vigtigt, at man systematisk spørger ind til problemer med at sove, uanset hvad diagnosen er. Og hvis der er søvnproblemer, skal man forsøge at behandle dem,” lyder det fra Allan Hvolby, overlæge og ph.d. ved Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg og klinisk lektor ved SDU, Odense.

Hans andet hovedbudskab på baggrund af studiet er, at når man sidder over for børn, hvor man primært tænker adfærdsforstyrrelser eller autisme, og de samtidig har moderat til svære søvnproblemer, så bør man alene af den grund udrede for ADHD og overveje, om den eventuelle betydende opmærksomhedsproblematik også skal behandles.

Markant forhøjet risiko

Konkret viste studiet, at den femårige risiko for søvnproblemer blandt dem med ADHD, autisme og ODD/CD var 25-30 procent med ADHD som den med højest risiko. Lavest var den for dem med epilepsi (11,3%). Risikoen var højest i den første tid efter diagnosticering. For dem med ADHD var komorbiditet med hver af de tre andre diagnoser associeret med en endnu højere risiko for at udvikle søvnproblemer. 

For befolkningen generelt er femårs risikoen for at udvikle søvnforstyrrelser en-tre procent. I sammenligning med personer uden neuropsykiatriske eller neurodegenerative lidelser blev sandsynligheden for søvnproblemer øget hos personer med ADHD (HR, 33,81), ASD (HR,16,77), ODD/CD (HR, 14.73) og epilepsi (HR, 6,01). Efter gensidig justering for komorbiditet tydede det på, at den øgede risiko for søvnproblemer hos personer med ASD, ODD/CD og epilepsi i vid udstrækning var drevet af en underliggende ADHD. Hos dem med ADHD så forekomsten af søvnproblemer ud til at være størst for dem med en komorbid ODD/CD. Disse resultater viser vigtigheden af at screene for ADHD blandt børn med autisme eller ODD/CD som primær diagnose.

Forskelle i forekomst af søvnproblemer

For dem med neuropsykiatriske lidelser viste studiet, at søvnproblemer var mere almindelige for piger end drenge. Desuden blev søvnproblemer set mest i familier med høj socioøkonomisk status, hvilket tyder på, at søvnproblemer er tilbøjelige til at gå uopdaget hen i familier med lavere socioøkonomisk status. Desuden varierede risikoen med bopælen og tyder dermed på en forskellig klinisk praksis Danmark rundt. Forekomsten af søvnproblemer var således lavest i Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

Behov for nye studier

Efter udarbejdelsen af dette studie er der kommet et melatoninlægemiddel, Slenyto, som har indikationen søvnforstyrrelser hos børn med autisme. Og med resultaterne fra det nye registerstudie i tankerne vil det for Allan Hvolby give god mening, hvis man får lavet nogle studier på Slenyto i forhold også til ADHD.

”Dem med komorbid autisme og ADHD er i målgruppen for Slenyto. Men det er dem alene med ADHD ikke. Og det burde de nok være, eftersom det jo ser ud til, at det er dem , der har de største problemer,” siger han.

Når det er sagt, ved han godt, at mange med ADHD også får melatonin. Men alt andet lige vil det jo være rarest, som han siger, at kunne udskrive et middel, der er godkendt til målgruppen.

Studiet ’Kumulativ forekomst og relativ risiko for søvnproblemer blandt børn og unge med nydiagnosticeret neuroudviklingsforstyrrelse’ er netop offentliggjort i Journal of Sleep Research.

Emner: ADHD

Del artiklen med dine venner