Stine Sølager Kriegbaum er projektleder for den helt nye forsøgsordning, som Region Midtjylland er i gang med at etablere. Foto: Agata Lenzcewska-Madsen, HE Midt.

Forsøgsprojekt: Frivillige skal skabe tryghed for patienter med demens

I efteråret indfører hospitalerne i Viborg og Silkeborg et forsøgsprojekt, hvor frivillige tryghedspersoner skal bidrage til at skabe tryghed og ro for patienter med demenssygdom under deres indlæggelse.

Forhåbningen er, at projektet kan være med til at sætte demens-venlighed på dagsordenen på hospitalerne - men også i samfundet generelt.

Det kan være en udfordring for patienter med en demenssygdom at være indlagt på hospitalet. De kan let blive forvirrede, fordi de befinder sig i nye og ukendte rammer. Derfor er de i en særlig sårbar situation, mens de er indlagte, og det kan være svært og utrygt, hvis de er udfordret på hukommelse, overblik og dømmekraft. Det fortæller Stine Sølager Kriegbaum, der er projektleder for den helt nye forsøgsordning, som Region Midtjylland er i gang med at etablere i første omgang på hospitalerne i Viborg og Silkeborg.

”Lyde, lugte og temperatur er anderledes på hospitaler – det skaber nemt utryghed og i værste tilfælde delir hos patienter med demenssygdom. Det kan være rigtigt svært at få dem ud af igen og kan derfor meget nemt skabe et dårligt udgangspunkt for patienternes behandlings- og indlæggelsesforløb. Ved at give patienterne en tryghedsperson, som hjælper dem, lytter til deres bekymringer, holder deres hånd eller gå en tur med dem på hospitalet under deres indlæggelse, vil vi gerne forebygge den utryghed og skabe gennemskuelighed og gennemsigtighed for patienterne.

Ideen med tryghedspersonerne er inspireret af engelske og australske projekter og er endnu ikke afprøvet i Danmark. Nationalt Videnscenter for Demens står bag finansieringen af projektet, som er et led i den nationale handlingsplan for demens 2025, fortæller Stine Sølager Kriegbaum:

”Forhåbningen er, at projektet kan være med til at sætte demens-venlighed og forståelse for den situation, som patienter med demens befinder sig i, på dagsordenen både på hospitalerne, men også i samfundet generelt.”

Stine Sølager Kriegbaum pointerer, at ordningen er et supplement og ikke en erstatning for sundhedsfaglige personales indsats:

”Det er tænkt som et kvalitetsløft af patienter med demens-sygdoms indlæggelse. Tryghedspersonernes vigtigste opgave er at være der for patienterne og stå til rådighed for dem. De skal hjælpe og støtte den enkelte patient på bedst mulig vis. Det kan de gøre ved at være nærværende, tale og lytte og medvirke til, at den enkelte patient føler sig rolig og tryg i ukendte rammer.”

Projektet går i gang hen over efteråret og allerede nu har mange frivillige meldt sig.

”Henvendelserne kommer primært fra personer, som har arbejdet med personer med demenssygdom eller sygeplejerskestuderende – men det kræver som sådan ikke særlige kompetencer at være tryghedsperson – ud over, at man er en rolig og tålmodig person. Alle tryghedspersoner vil gennemgå et undervisningsforløb.”

Forsøgsprojektet løber frem til 2022. Erfaringerne vil man bruge til at sprede ordningen ud på andre hospitaler i Region Midtjylland.

Emner: demens

Del artiklen med dine venner