Søvnforstyrrelser hos patienter med skizofreni skal tages alvorligt  

Hos patienter med skizofreni er søvnløshed en alvorlig og almindelig, men alligevel ofte overset. Søvnforstyrrelser er tæt knyttet til en øget sværhedsgrad af sygdommen og et dårligere outcome for patienterne og er derfor et vigtigt behandlingsmål, viser nyere søvnforskning.

 På Psykiatrisk Center København er klinikchef, ph.d og dr.med, Lone Baandrup enig i, at forstyrrede søvnrytmer hos patienter bør tages mere alvorligt:

”Søvnforstyrrelser er et behandlingskrævende komorbidt træk ved skizofreni og flere andre psykiske lidelser. Der er stort sammenfald mellem de neurotransmittere og neuroner, som vi iagttager påvirkede ved psykisk sygdom, og de som er involverede ved søvnforstyrrelser. Og vi ved fra studier, at mennesker med skizofreni blandt andet er karakteriserede ved, at de opnår mindre grad af den dybe søvn, end de raske mennesker gør. Og disse søvnforstyrrelser kan forværre patienternes symptomer når sygdommen er i udbrud.”

Men søvnforstyrrelser kan ikke kun forværre igangværende sygdomssymptomer. Evidens peger også i retning af, at søvnforstyrrelser kan være en tidlig markør samt mulig risikofaktor for skizofreni og flere andre psykiske sygdomme som for eksempel depression.

Lone Baandrup støtter denne opfattelse af søvnforstyrrelsers rolle for patienter med skizofreni og forklarer:

”Søvnforstyrrelser kan ganske rigtigt være en risikofaktor. Én af flere risikofaktorer for udbrud af sygdommen. Vi ser, at blandt andet reduceret søvnkontinuitet samt ændringer i søvnens mikroarkitektur (herunder reduceret spindel-aktivitet) korrelerer med sygdomssymptomerne, herunder den kognitive dysfunktion, blandt patienter med skizofreni. At der er sammenhæng mellem de to lidelser, ser vi også af, at når vi behandler den grundlæggende lidelse, skizofrenien, så bliver søvnen også bedre.”

Skizofreni kan altså medføre søvnforstyrrelser, ligesom kronisk søvnløshed kan forværre symptomerne ved skizofreni. Men at behandle søvnforstyrrelser hos mennesker med skizofreni kan ifølge Lone Baandrup være en medicinsk kompleks opgave, da de ofte tåler traditionelle sovemidler dårligt over tid grundet disse lægemidlers indflydelse på søvnarkitekturen:

”Det kan være helt nødvendigt også at behandle søvnproblemer medicinsk hos patienter med skizofreni i den akutte fase. Men når denne er overstået, og det mere handler om de kroniske søvnforstyrrelser i denne patientgruppe, så peger den nyere forskning på, at kortvarige forløb med adfærdsregulerende kognitiv terapi rettet mod søvnen, er den bedste hjælp for disse patienter.”

 

Fakta

  • Observerede abnormaliteter i søvnmønstre har i undersøgelser vist sig være arvelige. Op til 80 procent af patienter med skizofreni oplever søvnløshedsrelaterede symptomer, herunder en manglende evne til at falde eller forblive i søvn eller til at sove om dagen.
  • En nylig 2018-undersøgelse vurderede klinisk søvnløshed hos en population af patienter med det første udbrud af psykose til 22.6 procent. 
  • Det er vist i studie, at søvnunderskud og søvnmangel har induceret psykotisk-lignende symptomer hos sunde frivillige forsøgspersoner. 
  • Undersøgelser peger på, at søvnforstyrrelser kan tjene som en prædiktor for den næste dags nedsatte funktionsevne og psykotiske symptomers sværhedsgrad hos patienter med skizofreni. 
  • Undersøgelser har knyttet forbedring i søvnkvalitet til signifikant fald i negative symptomer. Patienter med skizofreni har en forhøjet selvmordsrisiko, hvor 5–10 procent begår selvmord og 40–60 procent forsøger selvmord.  
  • En otte-år langvarig undersøgelse blandt patienter med skizofreni rapporterer, at søvnløshed kan øge selvmordsrisikoen yderligere i denne sårbare patientpopulation.

Emner: søvnproblemer skitzofreni

Del artiklen med dine venner