"Hidtil har vi nok vidst, at vi gav dem den behandling, de skal have. Men vi har savnet viden om effekten af den. Og det får vi nu,” siger Jan Mainz, der er professor og direktør i Region Nordjyllands Psykiatri.

Nu skal depressive patienters stemme gøre behandlinger bedre

Mennesker med depression eller skizofreni får nu en stemme i deres egen behandling. Det sker med indførelse af PRO (patientrapporterede oplysninger) på det psykiatriske område.

På baggrund af gode resultater fra et pilotprojekt i Nordjylland er det allerede ved at blive implementeret her, og er nu på vej ud i resten af landet.

”PRO betyder, at vi får patienternes egen stemme med i vurderingen af, om vi er på rette vej. Det er et fantastisk gennembrud, som kommer til at spille en stor rolle i vores bestræbelser på at levere den behandling, der virker bedst for den enkelte patient. For hidtil har vi nok vidst, at vi gav dem den behandling, de skal have. Men vi har savnet viden om effekten af den. Og det får vi nu,” siger Jan Mainz, der som professor og direktør i Region Nordjyllands Psykiatri står i spidsen for implementeringen af PRO her.

I praksis betyder PRO, at patienterne på en iPad eller lignende får en række spørgsmål, de skal svare på, inden de går ind til behandling i ambulatoriet eller til samtale med lægen. Svarene vil herefter danne udgangspunkt for samtalerne og således tage afsæt i patienternes egne oplevelser.

”Meget har hidtil taget afsæt i, hvad vi som behandlere ’troede’ og ’mente’ var væsentligt for patienten. Og lige sådan når vi taler effekten af behandlingen. Men nu får vi nogle data, der ganske præcist kan fortælle os, om det vi gør, virker, eller om der skal mere og andet til,” siger Jan Mainz.

Kan følge sine egne svar

Endnu en positiv konsekvens af PRO er, at patienten løbende kan følge sine egne svar, vurderinger og data på sundhed.dk, idet de overføres direkte til den elektroniske patientjournal. Dvs. de selv kan følge med i, hvordan deres helbred og livskvalitet udvikler sig over tid. Noget de ellers kan have svært ved, f.eks. fordi de glemmer hvad de sagde og talte med behandleren om for et par år siden.

I første omgang vil PRO på det psykiatriske område altså blive brugt ift. depression og skizofreni. Det betyder, at de informationer, som patienterne indtaster elektronisk, kan sammenholdes med data fra de to nationale databaser for henholdsvis depression og skizofreni. Databaserne er fundamentet for kvalitetsudvikling af den psykiatriske behandling, og heri ligger i forvejen informationer om de sundhedsfaglige ydelser, som patienterne modtager samt resultatet af behandlingsforløbet. Og via PRO får man nu den sundhedsgevinst med, som patienterne selv oplever ift. deres mentale tilstand, funktionsniveau og livskvalitet.

Bedre forskning med PRO

Med i udviklingen af pilotprojektet med PRO i Nordjylland har også været formændene for de to kliniske databaser, klinikchef, dr.med. Lone Baandrup, Psykiatrisk Center København og professor, overlæge, dr. med. Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup.

”PRO er et stort fremskridt i psykiatrien, som jeg venter mig rigtig meget af. For ikke bare kan det bruges til at forbedre behandlingen af patienterne, men også til at lave endnu bedre funderet forskning i kvaliteten af behandlingerne og dermed i hvad der hjælper patienterne bedst,” siger formanden for depressionsdatabasen, Poul Videbech.

Han understreger, at perspektivet i den danske PRO-model rækker langt bredere end til depression og skizofreni.

”Det spændende ved PRO er jo, at vi her ikke interesserer os for symptomer, men alene for funktioner – altså hvordan patienterne fungerer i dagligdagen, og hvordan deres livskvalitet opleves. Og det sker jo uafhængigt at diagnosen, hvilket betyder, at vi kan bruge redskabet til alle psykiatriske sygdomme,” siger han.

Noget af det, han kalder ”aldeles enestående” ved PRO er, at en gruppe af patienter har været aktive medspillere i udviklingen af det. Således har de været med til at formulere spørgsmålene i det elektroniske spørgeskema.

”Det sikrer, at oplysningerne virkelig er vedkommende for den enkelte,” påpeger Videbech og tilføjer, at denne proces har imponeret kollegerne i udlandet meget.

Danmark i front internationalt

Baggrunden for PRO-pilotprojektet i Nordjylland var, at kredsen af sundhedsdirektører fra regionerne i 2015 besluttede nye udviklingsmål for de fælles regionale kliniske kvalitetsdatabaser i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Et af målene sigtede mod patientinddragelse og mere værdi for patienterne, hvorfor man vedtog at supplere samtlige databaser med indikatorer baseret på PRO.

Herhjemme er brugen af endnu ret nyt, idet det kun bruges på syv somatiske sygdomsområder. Også internationalt er erfaringerne meget sparsomme. Men interessen er til gengæld meget stor lige nu for at få det bredt endnu mere ud. Således har OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) nedsat et udvalg – med den nordjyske professor og direktør Jan Mainz i spidsen – som er i gang med at se på, hvordan PRO kan blive integreret på alle psykiatriske sygdomsområder og i alle OECD-landene.

”Resultatet af vores arbejde her tyder på, at meget kommer til at bygge på vores erfaringer med PRO i Nordjylland. Det er dejligt, at det kan bruges andre steder. Og vi har store forventninger i forhold til at få det internationale perspektiv i PRO med,” siger Jan Mainz.

Emner: pro

Del artiklen med dine venner