"De europæiske godkendelsesmyndigheder har signaleret, at stoffet i princippet vil kunne godkendes som lægemiddel, hvis det viser sig at være effektivt," siger Rasmus Licht.

Forskere skal undersøge psykedelisk stof il behandling af depression

Det psykedeliske stof psilocybin kan måske bruges til at behandle de mennesker med depression, som ikke har gavn af behandling med de klassiske antidepressive lægemidler. Det skal danske forskere nu være med til at se på i et nyt stort internationalt studie.

Leder af den danske del af studiet er professor i psykiatri ved Aalborg Universitet og forskningschef ved Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Rasmus Licht, som siger:

”Studiet er interessant, fordi det på sigt kan åbne op for mere effektive behandlingstilbud i de tilfælde, hvor traditionel antidepressiv medicin ikke virker. Ikke mindst hvis en enkelt behandling kan have blivende effekt. De europæiske godkendelsesmyndigheder har signaleret, at stoffet i princippet vil kunne godkendes som lægemiddel, hvis det viser sig at være effektivt.”

Psilocybin er et kemisk stof, som har været anvendt i religiøse ceremonier i gamle syd- og mellemamerikanske kulturer, og nyere forskning tyder på, at det kan have en gavnlig effekt på depression, hvor andre behandlinger ikke virker. Det påvirker ligesom antidepressive lægemidler hjernens serotoninsystem, der blandt andet er med til at koordinere følelsen af veltilpashed og lykke. Men påvirkningen er anderledes, og dét kan ifølge forskerne være nøglen til at opnå en vedvarende behandlingseffekt ved ellers behandlingsresistent depression.

Psilocybin og psilocybin-holdige svampe er jf. bekendtgørelsen om euforiserende stoffer klassificeret under liste B, hvilket gør det ulovligt at plukke, dyrke og besidde og må kun benyttes til medicinsk og videnskabeligt brug.

20 patienter fra Danmark

I det nye studie vil en nøje udvalgt gruppe af patienter blive tilbudt en dosis på enten en, 10 eller 25 mg psilocybin, afgjort ved lodtrækning. Behandlingen vil foregå i et særligt behandlingsrum under tilstedeværelse af specialuddannede sundhedsfaglige personer. Herefter vil forskerne vurdere virkningen på forskellige psykiske symptomer, kropslige funktioner, livskvalitet og funktionsevne for derved at finde frem til, om stoffet virker som ønsket, og i hvilken dosis.

Forskningsprojektet ledes af det britiske firma COMPASS Pathways og gennemføres ved en række forskellige forskningscentre i Europa og Nordamerika. Fra Danmark deltager Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital som det eneste center, hvor der forventes at rekrutteres op til 20 af de i alt 216 patienter, som skal deltage i forsøget.

Del artiklen med dine venner