Ved dyb TMS – transkraniel magnetstimulation - kan man nå de dybere hjerneområder, der kan have en mere kritisk betydning i forbindelse med OCD.

Magnet-behandling kan hjælpe mennesker med OCD markant

For mennesker med OCD, der ikke reagerer på den traditionelle behandling, har forskere nu åbnet en vej frem. Et nyt forsøg har vist, at man ved at fokusere dyb magnetisk stimulation på et specifikt område i hjernen kan forbedre symptomerne ved OCD.

Resultaterne af forsøget blev præsenteret på European College of Neuropsychopharmacologys kongres i København.

OCD behandles normalt med terapi og antidepressive lægemidler. Men mellem en tredjedel og halvdelen reagerer ikke på behandlingen. Forskerne bag det nye studie forsøgte sig derfor med dyb TMS – transkraniel magnetstimulation – der som oftest bruges mod svær depression. På 11 centre rundt om i verden blev 99 patienter med OCD udvalgt til enten at blive behandlet med dyb TMS eller en placebobehandling - altså en behandling, hvor man kun lod som om, at patienterne blev behandlet. Det skete dagligt i et seks ugers forløb. Alle patienterne havde tidligere ikke reageret på antidepressiv behandling.

Andre forskere har før set på effekten af TMS ved OCD, men det særlige ved dette studie var, at deltagerne her forud for hver TMS-session bevidst blev provokeret fem minutter med hver deres særlige besættelse. Resultatet viste, at efter de seks uger fik 38 procent reduceret deres symptomer, mens det i placebo-gruppen var 11 procent. Reduktionen i symptomernes sværhedsgrad var på 30 procent.

Dyb TMS kan få stor betydning fremover

Hvis disse resultater kan bekræftes i yderligere studier, mener professor Jose M. Menchon fra universitetet i ​Barcelona, ​​Spanien, at TMS i fremtiden kan blive en etableret del af behandlingsstrategien og blive til stor nytte og glæde for mennesker med OCD:

”Det er et spændende studie, fordi det viser positive resultater ved hjælp af dyb transkraniel magnetisk stimulering. Indtil nu har de kliniske forsøg med TMS ved OCD været udført med ikke-dyb TMS, hvilket kan have begrænset virkningen, fordi magnetfeltet kun kan nå hjernebarken. Men dyb TMS kan nå de dybere hjerneområder, der kan have en mere kritisk betydning i forbindelse med OCD. Så disse resultater kan blive til stor gavn for fremtidig behandling.”

Emner: OCD tms ECNP

Del artiklen med dine venner