Andelen af patienter i psykiatrien, der udsættes for tvang, stagnerer

Færre patienter i psykiatrien oplevede i 2018 at blive lagt i bælte sammenlignet med 2017, men sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at det går for langsom med at få løsnet bælterne.

I 2014 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at brugen af bæltefikseringer skulle være halveret i 2020, men dette mål nås ikke - og samtidig er brugen af tvang mange steder omlagt frem for nedbragt, så der i stedet blot bruges andre former for tvang i stedet for bæltefikseringer, det kan f.eks. være tvangsmedicinering, tvangsindlæggelser samt tvangstilbageholdelse. Totalt er det samlede andel af patienter, der i 2018 blev udsat for tvang, faktisk stagneret i forhold til 2017.

Det viser den årlige rapport om brugen af bælte og tvang i den regionale psykiatri.

”Det her er jo ikke en målsætning, der handler om at nogle tal i et skema skal se godt ud. Det her er en målsætning, der handler om at skabe en bedre psykiatri til de mennesker, der har brug for det. Derfor er den her udvikling både bekymrende og utilfredsstillende,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

I 2018 oplevede 1.374 patienter at blive lagt i bælte. Det er et fald på knap fire procent i forhold til 2017.

Men der er store forskelle på regionernes niveau, og der er brug for, at der tages et større nationalt ansvar mindre geografisk ulighed, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Region Midtjylland er den region, der har reduceret brugen af bæltefikseringer mest det seneste år. Her har man nedbragt brugen med 1,9 procentpoint. I Region Syddanmark er brugen derimod steget med 0,4 procentpoint.

"Der er stadig et stort og vigtigt arbejde foran os, for vi skal blive bedre til at bruge mindre bælte og tvang. Det er et langt sejt træk, og ingen skal være i tvivl om, at vi fortsat arbejder benhårdt på at opfylde de målsætninger, der er i partnerskabet med staten, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for psykiatri- og socialudvalget, Danske Regioner.

For at styrke arbejdet med mindre brug af tvang og bælte har regionerne taget et nyt initiativ, der skal sikre mere vidensdeling om, hvad der virker bedst for at nedbringe brugen af tvang.

"Vi har besluttet at oprette et lærings- og kvalitetsteam på området. Teamet skal på tværs af regionerne og i samarbejde med kommunerne se meget konkret på, hvad der kan gøres for at nedbringe brugen af tvang, så vi sikrer, at patienterne i endnu højere grad bliver behandlet med de bedst mulige metoder," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Rapporten fremhæver resultaterne fra satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefrit afsnit i psykiatrien”, som har vist, at anvendelsen bæltefikseringer næsten helt kan undgås ved at arbejde med seks forskellige såkaldte kernestrategier som blandt andet øget patientinvolvering.

På flere afdelinger arbejdes der også konkret med konceptet ”Safewards”. Det handler blandt andet om at skabe trygge omgivelser og via rolig dialog med patienterne forebygge, at situationer ender med konflikter og i sidste ende bæltefiksering. Erfaringerne er gode og viser, at brugen af bælte er faldet, også uden i stedet at bruge andre former for tvang såsom fastholdelse eller medicin.


Tal fra rapporten

  • Andelen af patienter, der bæltefikseres af antal indlagte er faldet fra 5,4 pct. i 2017 til 5,1 pct. i 2018.
  • Antallet af patienter, som bæltefikseres, er faldet fra 1.435 i 2017 til 1.374 i 2018.
  • Det totale antal af bæltefikseringer er faldet fra 4.298 i 2017 til 3.692 i 2018.
  • Andelen af patienter, der fastholdes, er faldet fra 4,4 pct. i 2017 til 4,1 pct. i 2018.
  • Andelen af patienter, der får akut beroligende medicin er steget fra 8,1 pct. i 2017 til 8,2 pct. i 2018.
  • Andelen af voksne patienter, der berøres af tvangsforanstaltninger er fortsat 23,4 pct. i 2018, som det var tilfældet i 2017.
  • Andelen af børn og unge, der berøres af tvangsforanstaltninger er faldet fra 21,7 pct. i 2017 til 19,5 pct. i 2017.

Emner: tvang

Del artiklen med dine venner