Ellen Trane Nørby.

Nyt center skal hjælpe de yngste pårørende til psykisk syge

En særlig udsat, men ofte overset gruppe af pårørende, er børn og unge, der har forældre eller søskende med en psykisk lidelse.

Partierne bag den politiske aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-22 enige om, at der skulle afsættes i alt 11 millioner kroner til at oprette og drive et nyt nationalt center med fokus på tidlig hjælp til netop denne gruppe af børn og unge. Disse 11 millioner kroner kan en interesseret aktør nu ansøge om - aktøren skal derefter oprette og drive et nationalt kompetencecenter for børn som pårørende, eventuelt i relation til en allerede eksisterende indsats på området.

Det skriver Sundhedsministeriet.

”Det er jo desværre ofte sådan, at børn og unge, der har forældre ellers søskende med psykiske lidelser, kommer til at føle sig alene. Hvis de ikke får den hjælp og støtte, de har brug for, risikerer problemerne at vokse. Derfor skal vi også have stablet centeret her på banen hurtigst muligt, så vi kan give børnene og de unge en bedre hjælp tidligere end vi kan i dag,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Det kommende kompetencecenter skal arbejde med at indsamle og formidle viden på området med henblik på at styrke de relevante fagpersoners kompetencer, når det kommer til at forebygge, afdække og sætte tidligt og kvalificeret ind med hjælp til børn og unge, der er pårørende for mennesker med psykiske lidelser. Derudover skal der være mere opmærksomhed på familien frem for barnet alene.  

Del artiklen med dine venner