Derfor skal der gøres en indsats for din trivsel

Ny undersøgelse viser, at danskere der ikke har det godt mentalt, og som ikke trives, dør tidligere og bliver oftere skilt end dem med god mental sundhed.

Sammenhængen mellem dårlig mental sundhed og en lang række af både sociale og helbredsmæssige problemer dokumenteres i en ny undersøgelse fra Statens institut for Folkesundhed. Men der findes gode redskaber, der kan fremme den mentale sundhed blandt borgerne, anfører forskerne også.

Selvom man ser bort fra for eksempel forskelle i vægt, rygning og fysisk inaktivitet, så dør borgere med dårlig mental sundhed langt tidligere og har langt flere besøg hos lægen eller indlæggelser på sygehus. Og det gælder både for fysiske og psykiske sygdomme, hedder der i undersøgelsen.

Samtidig er der i gruppen af borgere med dårlig mental sundhed langt flere, der er blevet skilt, eller har mistet deres arbejde end blandt borgere med en god mental sundhed. Og undersøgelsen peger også på, at det er sværere at få et job eller undgå uønsket graviditet, hvis man trives dårligt.

Der er gode redskaber at få

Undersøgelsen er blevet til på initiativ af Sundhedsstyrelsen som led i det igangværende arbejde med at forbedre vidensgrundlaget for mental sundhed.

”Når vi ser på resultaterne i denne undersøgelse, bliver det tydeligt, at mental sundhed hænger sammen med mange aspekter af folks liv. Og der er noget der tyder på, at dårlig mental sundhed er en alvorlig og selvstændig risikofaktor for udvikling af både fysiske og psykiske sygdomme” siger Mille Kathrine Pedersen, akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen.

Hun ser derfor gode grunde til at sikre, at der arbejdes med indsatser til fremme af borgeres mentale sundhed og trivsel:

”Vi vil i det kommende år revidere forebyggelsespakken om mental sundhed, så kommunerne får mere konkret rådgivning om indsatser til forskellige målgrupper. Derudover har vi lige afsluttet en række projekter, som har haft fokus på at fremme mental sundhed blandt skolebørn, unge på erhvervskoler og blandt borgere der modtager kontanthjælp. Disse projekter viser, at der er gode redskaber til at fremme den mentale sundhed blandt borgere.”

God mental sundhed handler ikke alene om at være glad og optimistisk

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er mental sundhed en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle og udfolde sine evner, håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet. Det handler altså både om, hvordan man oplever sit liv, og hvordan man fungerer i det daglige. Det er en kontinuerlig proces, der formes i samspil med omgivelserne.

Emner: Mental sundhed

Del artiklen med dine venner