sortLykke May Andersen er international topmodel og voksen med ADHD. Hun er ambassadør for ADHD-foreningen, fordi hun gerne vil hjælpe til med at skabe mere fokus på diagnosen.

Tjek her om du har ADHD

Kender du symtomerne på ADHD, kan det hjælpe dig til at komme i den rette behandling, for alt for få voksne er diagnosticeret og i behandling for ADHD

Voksne med ADHD er kommet i stærkt fokus inden for de seneste par år. I den tid er der udsendt bl.a. retningslinjer og pakkeforløb. Problemet er bare, at vi endnu har til gode at se effekten af de positive intentioner.

Det mener i hvert fald Erik Pedersen, overlæge ved Regionspsykiatrien Vest, som peger på, at vi i Danmark stadig mangler at opspore rigtig mange voksne med ADHD, ligesom han mener, at vi kan gøre meget mere i forhold til en ordentlig opfølgning af dem, der er i behandling.

”Vi ville kunne undgå megen anden psykisk sygdom, hvis vi fik opsporet alle voksne med ADHD. For vi ser i praksis, at medicin har en stor effekt på dem. Blandt andet ser vi, at angst hos mange forsvinder fuldstændig, selvom den har været til stede i årevis,” siger han.

Ifølge nyere undersøgelser er det en-to procent af den voksne befolkning, som har ADHD – svarende til ca. 80.000 personer. Men i dag er antallet i behandling kun på godt 20.000. Dermed halter det meget med diagnosticeringen.

Sådan diagnosticeres voksne med ADHD

Voksne med ADHD har meget ofte også har andre psykiske lidelser. Det kan fx være angst (meget hyppigt), depression eller autismespektrum-forstyrrelser.

Ifølge Erik Pedersen er det ikke sjældent, at man i psykiatrien finder patienter, som i årevis har været behandlet for en angstlidelse, og som viser sig også at have en ADHD-problematik. Og en ubehandlet ADHD betyder, at behandlingen for angsten ikke virker ordentligt.

Kan du genkende nogle af disse symptomer, bør du tale med din læge og blive screenet for ADHD:

- dit liv har været op ad bakke, og du har underpræsteret ift. både egne og andres forventninger

- du har svært ved at passe uddannelse og arbejde – og du skifter ofte job

-  du har typisk et stort træk på sundhedsvæsnet i bred forstand

- du har psykiske symptomer og responderer ikke ordentligt på medicinsk behandling eller terapi

- du går fra den ene diagnose til den anden og fra den ene behandler til den anden – uden at det rigtig hjælper noget

- du er udtalt impulsiv

- du er konstant urolig og hyperaktiv

- du har svært ved at holde opmærksomheden.

Behandling af ADHD

Voksne med ADHD vil næsten altid have brug for en kombineret behandling, som kan omfatte:

  • Samtaler
  • Undervisning om ADHD
  • Medicinsk behandling for ADHD og evt. ledsagetilstande
  • Psykoterapi
  • Sociale støttemuligheder.

Opfølgning af ADHD-patienter har længe været vanskelig, fordi ingen helt har vidst, hvordan og ikke har haft indsigt i, hvor meget tid disse patienter faktisk kræver – både i behandling og opfølgning. Erik Pedersen håber derfor, at alle de nye retningslinjer, pakkeforløb m.v., som har fået skabt mere system i det hele, vil optimere både behandling og opfølgning af patienterne.

”Jeg tænker, det bliver bedre og bedre. Grundlaget for at lave et ordentligt stykke arbejde har vi i hvert fald nu,” siger han.

Emner: ADHD

Del artiklen med dine venner