Det er en glædelig nyhed, at det går så godt for de patienter, der bliver behandlet i psykiatrien, at de ikke kontakter det psykiatriske system igen.

Ny undersøgelse: Depression behandles effektivt i psykiatrien

Har du været indlagt med en depression, sker det højst sandsynligt ikke igen. De fleste med depression er nemlig ude af det psykiatriske system inden for to år efter diagnosen.. 

Har man først haft en moderat eller en svær depression, kan man være bange for at få et tilbagefald. Men den frygt kan måske vise sig at være ubegrundet – i hvert tilfælde hvis man er bange for at blive indlagt på et psykiatrisk hospital. Det viser en ny dansk undersøgelse af 11.640 patienter.

Alle patienterne havde fået stillet diagnosen depression på et psykiatrisk hospital i årene 1995-2002, og de var mellem 18 og 48 år på diagnosetidspunktet. Ved at gennemgå data fra diverse registre, har forskere fra Det Nationale Center for Register-baseret Forskning på Aarhus Universitet undersøgt, hvor høj sandsynligheden er, for at patienterne på ny kontakter det psykiatriske system med en depression. Det overraskede forskerne at kunne konstatere, at de fleste kun har kortvarig kontakt til det psykiatriske system. En af forskerne bag undersøgelsen er Katherine Musliner, der her forklarer undersøgelsens resultater:

”Det viste sig, at sandsynligheden var meget lille, for at de fleste patienter med en mere alvorlig depression (77%) tog fornyet kontakt med psykiatrien igen mere end to år, efter de fik diagnosen. Dog kom 25% igen, men med anden psykisk sygdom, som fx angst eller misbrug. Vi kender ikke den præcise årsag til de kortvarige sygehuskontakter, da vi blandt andet ikke har informationer om, hvilken form for behandling patienterne har fået,” siger Katherine Musliner.

Viser ikke noget om tilbagefald

Hidtil har mange undersøgelser vist, at har man først haft en depression, har man risiko for at få flere depressioner i løbet af livet. Den nye danske undersøgelse kan ikke tages til indtægt for, at det billede har ændret sig. Katherine Musliner gør opmærksom på, at undersøgelsen kun viser antal kontakter til det psykiatriske system, og ikke om patienterne har anden form for kontakt for at få behandlet deres depression.

Professor Poul Videbech fra Institut for Klinisk Medicin i Region Hovedstadens Psykiatri har sat sig ind i undersøgelsen og har følgende kommentar:

”Undersøgelsen medtager ikke de tilfælde af depression, som behandles i almen praksis. Det er sådan, at 95% af alle depressioner behandles hos de praktiserende læger. Derfor kan undersøgelsen ikke tages som udtryk for, at de fleste med moderate og svære depressioner har succes med kortvarig behandling og undgår tilbagefald. Undersøgelsen tager heller ikke højde for de patienter, der får tilbagevendende depressioner og i stedet for at kontakte det psykiatriske system bliver behandlet hos egen læge,” siger Poul Videbech.

Psykiatrien viser vej

Poul Videbech mener, at der er grund til at se positivt på resultaterne fra undersøgelsen.

”Den glædelige nyhed ved undersøgelsen er, at det går så godt for de patienter, der bliver behandlet i psykiatrien – og endda så godt at størstedelen af dem ikke kontakter det psykiatriske system igen. Det viser, at behandlingen her fungerer. En stor del af forklaringen kan være, at man i det tidsrum, hvor undersøgelsen er lavet, har fået mere effektiv medicin med færre bivirkninger. Medicin er en meget vigtig del af behandlingen for dem, der er i kontakt med psykiatrien. Psykiatrien viser vejen for de praktiserende læger, der så bedre kan håndtere det, hvis patienten går til dem ved eventuelt tilbagefald for at få behandling. Den praktiserende læge kan i så fald nemmere behandle patienten, fordi han kan bruge erfaringerne fra psykiatrien,” siger Poul Videbech.

Sandsynlighed for kontakt til psykiatrien ved depression

  • 77% havde lav sandsynlighed for at kontakte psykiatrien for depression to år efter diagnosen
  • 12,8% havde høj sandsynlighed for flere kontakter i længere tid end to år
  • 7,1% havde 40-50% sandsynlighed for at kontakte psykiatrien igen 5-10 år efter diagnosen
  • 3,1% havde høj sandsynlighed for at kontakte psykiatrien i mere end 5 år efter diagnosen

Emner: depression behandling psykiatrisk system

Del artiklen med dine venner