Tidligere psykiatriske patienter hjælper nuværende

Et treårigt projekt med peerstøtte - hvor patienter undervises i at hjælpe andre patienter - i psykiatrien i København og Nordsjælland har allerede midtvejs i forløbet vist sig at have et stort potentiale. For patienterne skaber det håb, mod på forandring og handlekraft.

Læs mere ...

Antidepressiv medicin kan udskyde demens

Lang tids behandling med antidepressiv medicin, de såkaldte SSRI-præparater, kan udskyde tidspunktet for udviklingen af demens og Alzheimers hos ældre, der er i høj risiko for udvikling heraf.

Læs mere ...

Digital pille fortæller lægen, om den er blevet spist

Så er den første digitale pille godkendt i USA. Pillen rummer en sensor på størrelse med et sandkorn, som kan fortælle lægerne, hvor og hvornår patienten spiser tabletten. Tanken er at få flere patienter til at tage deres medicin, så de undgår at blive endnu mere syge.

Læs mere ...

Samlet tilbud til dem med dobbeltdiagnoser

Et nyt behandlingstilbud i hovedstaden, der åbnede 1. november, skal sikre en koordineret, psykoterapeutisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose. De slipper dermed for som hidtil at være i behandling to forskellige steder.

Læs mere ...

Akutteams er godt alternativ til indlæggelse

Regeringen og satspuljepartierne afsatte i 2013 30. mio. kr. til i 2014-17 at afprøve ambulante akutteams, der kunne tilbyde intensiv, akut psykiatrisk behandling i hjemmet. Evaluereing viser, at det kan være godt alternativ til indlæggelse..

Læs mere ...

Børn af psykisk syge bliver ofte selv syge allerede i barndommen

Hidtil har det været kendt, at børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom selv har en forøget risiko for at udvikle sygdommen i voksenalderen. Men hvor stor er deres risiko for at blive psykisk syge allerede i barndommen? Det giver et nyt, dansk studie svaret på.

Læs mere ...

Antipsykotisk medicin kan give hjerteproblemer

Ældre mennesker på såkaldt anden generations antipsykotisk medicin, der giver vægtforøgelse, har en øget risiko for hjertekarsygdomme, især slagtilfælde. Faktisk er risikoen tre gange forøget i sammenligning med ældre, der tager medicin med lavere risiko for forandringer i stofskiftet.

Læs mere ...