Finn Sellebjerg.

Professor: Ny behandlingsvejledning kan føre til anderledes behandling af sclerosepatienter

Medicinrådet planlægger lige nu en revidering af behandlingsvejledningen for multipel sclerose (MS), og medicinalvirksomheden Merck opfordrer Medicinrådet til at skifte behandlingsparadigme på området.

En ændring af definitionen af høj og lav sygdomsaktivitet kan gøre det, mener professor Finn Sellebjerg. 

Medicinrådet arbejder foreløbig på protokollen for sit arbejde med den nye behandlingsvejledning, og Merck er i den forbindelse gået i brechen for, at flere patienter skal tilbydes højeffektiv sygdomsmodificerende behandling tidligt i deres sygdomsforløb, frem for at følge den eskalationsstrategi, som hidtil har været anbefalet. Et ønske, der efterhånden er godt belæg for i forskningen. 

De seneste år har en række store studier, blandt andet danske registerstudier, dokumenteret, at tidlig højeffektiv behandling af visse patienter med multipel sclerose giver patienterne et mildere sygdomsforløb med færre handicap på den lange bane, end hvis man venter med at optrappe behandlingen til sygdommen forværres.  

Evidensen er solid, og dermed har Merck en god pointe, mener professor Finn Sellebjerg ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. 

“Det står jo mere og mere lysende klart, at tidlig højeffektiv behandling er mere effektiv end tidlig behandling med svagere virkende midler. Der er kommet en del studier inden for de seneste år, som er baseret på store registerundersøgelser, og som slår fast, at den tidlige højeffektive behandling ikke bare har bedre effekt på attakker, men også bremser patienternes EDSS-udvikling,” siger han. 

Definitionen skal præciseres

Merck opfordrer i et brev direkte Medicinrådet til at overveje muligheden for, at tidlig højeffektiv behandling bliver den primære behandlingstilgang inden for attakvis MS. Det scenarie ser Finn Sellebjerg dog ikke for sig. Han vurderer, at der i stedet kan blive tale om at præcisere og rykke ved definitionen af høj sygdomsaktivitet. 

“Jeg sidder ikke i fagudvalget, så jeg ved ikke, hvad de kommer til at beskæftige sig med, men det ville være relevant at komme med en præcisering af, hvad høj sygdomsaktivitet er. For der er mange forskellige definitioner derude og mange forskellige personlige holdninger til, hvad man skal lægge vægt på, inden for det, der kunne være høj sygdomsaktivitet, og det kunne være rart med en præcisering af, hvad Medicinrådet mener med høj sygdomsaktivitet, og meget gerne en definition, som neurologer overalt i landet kan nikke ok til. Det håber jeg, der kommer ud at rådets arbejde,” siger Finn Sellebjerg. 

Bundet af produktresumeer

En generel anbefaling af tidlig højeffektiv behandling til alle patienter med attakvis MS vil være yderst overraskende, vurderer han.  

“Jeg tror, at Medicinrådet i meget høj grad vil føle sig bundet af, hvad der står i produktresumeerne, og de kan jo ikke anbefale et lægemiddel, som er registreret til behandling af MS med høj sygdomsaktivitet, til patienter, der ikke har høj sygdomsaktivitet. Det ville overraske mig vanvittig meget, så det bliver nok mere et spørgsmål om at sikre sig, at vi har en konsensus om, hvad høj sygdomsaktivitet er, og hvornår der er indikation for at enten skifte til en højeffektiv behandling eller starte med en højeffektiv behandling som første behandling,” siger Sellebjerg

Han fortæller, at der allerede i dag er en tendens til, at flere og flere sclerosepatienter sættes tidligt i højeffektiv behandling, men en præcisering af definitionen af høj sygdomsaktivitet vil give mulighed for, at flere patienter lemmes ind i gruppen, der som standard tilbydes tidlig højeffektiv behandling.

“I definitionen af patientgruppen er der et rum for i højere grad at sikre, at alle med høj sygdomsaktivitet kommer i en højeffektiv behandling, og at man ikke sætter barren for højt inden for det råderum, der nu er inden for EMA’s indikationer, så man får de patienter med i definitionen, som vil have bedre gavn af den højeffektive behandling,” siger Finn Sellebjerg.

Han vurderer, at det er sandsynligt, at Medicinrådet kommer til at inddrage spørgsmålet i sit arbejde med den nye behandlingsvejledning.   

“Dem der sidder i fagudvalget kender de studier, der er kommet de seneste år, så min forventning er da, at man i højere grad vil skærpe opmærksomheden på, at det er fornuftigt at sikre, at dem, der har høj sygdomsaktivitet kommer på højeffektiv medicin med det samme,” siger Finn Sellebjerg.

Følg processen på Medicinrådets hjemmeside.

Emner: multipel sclerose sclerose

Del artiklen med dine venner