Sclerosepatient i immundæmpende behandling død af følgevirkninger af influenza

Spanske forskere rapporterer om en kvinde i behandling med cladribinbehandlingen Litak, som er død af lymfopeni som følge af en influenza A-relateret lungebetændelse. Casen understreger vigtigheden af, at sclerose-patienter, især de, som er i immunsupprimerende behandling, vaccineres for influenza - og at vaccinationen gives mindst to uger før den immunsupprimerende behandling.

En 53-årige spanske kvinde udviklede influenza-relateret lungebetændelse med svær lymfopeni (nedsat lymfocyt-tal) to måneder efter, at hun var blevet behandlet med lægemidlet Litak, som er en cladribinbehandling, der i modsætning til Mavenclad gives under huden. Lægemidlet blev brugt off-label. Når et lægemiddel bruges off-label betyder det, at det ikke er godkendt til lige netop den sygdom, aldergruppe eller i den anvendte dosering. 

Infektionen var i kvindens tilfælde dødelig. Kvinden havde ikke fået den årlige influenza-A vaccine, da der var sammenfald med hendes opstart af behandling med Litak, og at man derfor havde undladt at vaccinere for influenza. Tilfældet er netop rapporteret i et spansk case-studie publiceret i Elsevir, eNeurologicalSci.

Vaccination for influenza-A anbefales til mennesker med nedsat immunforsvar – herunder også patienter med multipel sclerodse. Anbefalingen fra WHO er, at man vaccinerer patienter med MS og i behandling med Litak, for influenza med inaktiveret, ikke-levende vaccine. Ideelt set bør man give vaccinen for influenza mindst to uger før påbegyndelse af den immunsupprimerende behandling, da enkelte patienter ellers kan få et suboptimalt immunologisk respons på vaccinen.

Svær lymfopeni er en kendt og også den vigtigste og mest alvorlige bivirkning ved cladribinbehandling af attakvis multipel sclerose, men tilstanden er oftest forbigående. 

Litak, som bliver markedsført af firmaet Lipomed, er ikke i anvendelse i Danmark, og ifølge Merck, som producerer den orale cladribinbehandling Mavenclad, kan de to lægemidler ikke sammenlignes på grund af væsentlige forskelle i administrationsformen, dosis og absorption.

 

 

 

 

Emner: multipel sclerose sclerose

Del artiklen med dine venner