”Det er utrolig glædeligt, at Medicinrådet endelig har valgt at godkende medicinen til patienter med progressiv sclerose, som indtil nu slet ikke har kunnet få behandling,” siger Klaus Høm.

Første medicin mod primær progressiv sclerose godkendt

Den første godkendte medicin, der kan forsinke forværringerne ved primær progressiv sclerose, kommer nu ud til danske patienter. Onsdag godkendte Medicinrådet nemlig behandlingen - men medicinen bliver ikke for alle.

Medicinrådet har anbefalet Ocrevus (ocrelizumab) som mulig standardbehandling til patienter op til 45 år med primær progressiv multipel sclerose (PPMS). Ocrevus er i forvejen anbefalet til den mere almindelige attakvise sclerose. 

I første omgang afviste Medicinrådet sidste år at godkende Ocrevus til behandling af PPMS, men producenten Roche ansøgte igen - denne gang til den subgruppe af PPMS-patienter, som har haft størst effekt af behandlingen i de kliniske studier, der ligger til grund for ansøgningen - og denne gang har Medicinrådet valgt at godkende ansøgningen. Der er tale om godkendelse af protokoleret brug af behandlingen til målgruppen.

Mellem ti og 15 procent af de omkring 14.500 danskere med multipel sclerose har den primær progressive form af sygdommen, så der er tale om en mindre gruppe patienter. Deres sygdom er karakteriseret ved vedvarende, langsom fremskridning af symptomer, som der hidtil ikke har været nogen behandling til. Men med godkendelsen vil en ny gruppe patienter få deres gang i scleroseklinikkerne.

Det vil dog være op til patienterne selv at bede om at blive indkaldt, hvis de ikke allerede går til kontrol ved en scleroseklinik, siger professor Finn Sellebjerg, Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet, til Scleroseforeningen. Klinikkerne ligger nemlig ikke inde med lister over de patienter, der passer ind i under kriterierne.

”De patienter, der hører til undergruppen, som Ocrevus nu er godkendt til, bliver gjort opmærksom på muligheden, i takt med at de alligevel kommer på klinikken. Men nogle af de patienter, som det kan være aktuelt for, er i dag slet ikke tilknyttet en skleroseklinik. De må selv sørge for at få en henvisning fra deres praktiserende læge, for der er jo desværre ikke blevet afsat flere penge til ekstra ressourcer,” siger Finn Sellebjerg.

Begejstret, men...

Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm, er begejstret for godkendelsen.

”Det er utrolig glædeligt, at Medicinrådet endelig har valgt at godkende medicinen til patienter med progressiv sclerose, som indtil nu slet ikke har kunnet få behandling,” siger Klaus Høm til Scleroseforeningen.

At behandlingen kun er godkendt til patienter under 45 år synes han dog er både ærgerligt og uforståeligt.

”Vi ved ikke med sikkerhed, hvad det betyder endnu, og det vil helt sikkert være noget, vi følger tæt, for det må selvfølgelig ikke være afgørende, om man er 44 eller 46 år. Det bør altid være en neurologisk vurdering, der er afgørende for, om man vil have gavn af behandlingen eller ej,” siger han.  

 

 
 
 

 

Fakta: Medicinrådets anbefaling

Medicinrådet anbefaler ocrelizumab som mulig standardbehandling til voksne patienter i alderen 45 år eller yngre med primær progressiv multipel sklerose (PPMS). Sygdomsvarighed må være maks. 10 år for patienter med EDSS-score mellem 3-5 og maks. 15 år for patienter med EDSS-score mellem 5-6,5. Medicinrådet vurderer, at der for denne population er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og de omkostninger, ocrelizumab forventes at have.

Medicinrådet anbefaler, at der i klinikken systematisk indsamles relevante effekt- og bivirkningsdata for patienter med PPMS i alderen 45 år og yngre, der sættes i behandling med ocrelizumab. Efter 2 års dataindsamling vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde.

Medicinrådet vurderer, at ocrelizumab giver en lille klinisk merværdi for patienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multipel sklerose, sammenlignet med placebo (meget lav evidenskvalitet). Denne vurdering er baseret på analyser af en prædefineret subgruppe.

For denne subgruppe af patienter er de kliniske effekter større end for den samlede population af patienter med PPMS på flere effektmål. Medicinrådet lægger vægt på, at der er en lille klinisk merværdi på detkritiske effektmål ”vedvarende sygdomsprogression”.

Kilde: Medicinrådet

 

Emner: Medicinrådet sclerose Ocrevus primær progressiv

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift