Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme kan selvmedicinere mod kronisk træthed

Kronisk træthed er et udbredt problem blandt patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), men høje doser B1-vitamin kan mindske trætheden.

Danske forskere kunne med et forskningsstudie i fjor demonstrere, at fire uger med høje doser B1-vitamin mindskede trætheden hos en stor andel af IBD-patienter, som lider af kronisk træthed. I forlængelse af  forsøget iværksatte forskerne et 12-ugers tillægsforsøg for at undersøge, om en lidt lavere dosis B1-vitamin kunne vedligeholde en erhvervet effekt efter højdosisbehandlingen.

Nu er resultaterne kommet, og de kan ved første øjekast virke nedslående. Vedligeholdende behandling med 300mg B1-vitamin dagligt i 12 uger viste sig ikke at være tilstrækkeligt til hverken at inducere en effekt på trætheden eller vedligeholde en effekt. Hos samtlige patienter steg træthedsniveauet i de 12 uger, hvor den vedligeholdende behandling stod på.

Men efter tillægsforsøget blev patienterne sluppet løs og kunne frit købe B1-vitamin i håndkøb og selvmedicinere en eventuel træthed. Efter et halvt år målte forskerne igen patienternes træthedsniveau og spurgte til et eventuelt indtag af B1-vitamin.

”Overraskende nok viser det sig, at trætheden for gruppen som helhed var faldet til det samme niveau som lige efter højdosisstudiet. Hele 66 procent af patienterne havde opnået et normalt træthedsniveau. Det havde kun 35 procent efter den vedligeholdende behandling,” forklarer Palle Bager, klinisk sygeplejespecialist og seniorforsker på Aarhus Universitetshospital. Han er førsteforfatter til studiet, som er udgivet i Scandinavian Journal of Gastroenterology.

Af de i alt 40 patienter, som deltog i studiet, valgte 14 patienter at købe og tage B1-vitamin i varierende doser i det halve års opfølgning efter forsøgsperioden. Blandt de 14 patienter var træthedsniveauet markant lavere efter det halve år end hos patienter, som ikke tog B1-vitamin.

Kun høje doser virker

Så hvad er rådet til IBD-patienter, som lider af kronisk træthed?

”Vi har vist en effekt af fire ugers højdosiskur med B1-vitamin. Til gengæld finder vi ingen effekt af en lavere dosis. Derfor er vores råd til patienterne, at hvis trætheden bliver slem nok, kan de prøve en kur på fire uger og stoppe derefter,” siger Palle Bager. Det er ifølge seniorforskeren ikke tilrådeligt at fortsætte højdosiskuren i længere perioder.

Det er fortsat uvist, hvorfor høje doser B1-vitamin mindsker trætheden hos IBD-patienter, men en teori er, at B1-vitamin har svært ved aktivt at finde vej ind i kroppens celler, og at denne dysfunktion måske er udløst af inflammation.

”Der skal formentlig være en vis koncentration i blodbanen og en vis eksponeringstid til, før B1-vitamin får øget glukoseomsætningen i mitokondrierne. En lavere dosis med 300 mg er åbenbart ikke tilstrækkeligt,” forklarer Palle Bager.

I højdosisforsøget fik patienterne mellem 600 og 1800 mg B1-vitamin dagligt i fire uger afhængigt af køn og vægt.

Forskerne er nu i gang med at afprøve en lignende højdosiskur til patienter med primær biliær cholangitis, for hvem træthed er den primære gene. Primær biliær cholangitis (PBC) er en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret reagerer mod celler i leverens galdegange.

I IBD-studiet har forskerne løbende indsamlet fæcesprøver fra deltagerne for at undersøge, hvorvidt mikrobiomet (alle de bakterier som findes på og i din krop, og som interagerer med din krop) spiller en rolle. Er der for eksempel prædiktorer i mikrobiomet, som hænger sammen med kronisk træthed? Ændrer mikrobiomet sig, når trætheden ændrer sig? Og hvad sker der, når patienterne får B1-vitamin?

Kronisk træthed, også kaldet fatigue, er et udbredt problem hos IBD-patienter, også når sygdommen er i ro. Cirka 40 procent af patienter med ro i sygdommen oplever fatigue. Der har hidtil kun været sparsom evidens for medicinsk behandling, dog er der forsøgt med tiltag som kognitiv terapi, hvilket kun viste effekt i behandlingsperioden.

Det danske studie var inspireret af en italiensk forskergruppe, som i 2013 for første gang undersøgte B1-vitamins effekt på kronisk træthed blandt patienter med IBD. Det var et pilotstudie med kun 12 patienter, som alle havde ro i sygdommen. Efter 20 dages behandling med høje doser B1-vitamin var trætheden forsvundet hos 10 af de 12 patienter.

De danske forskere inkluderede 40 patienter med ro i IBD-sygdommen og med svær træthed i mere end seks måneder. Af de 40 deltagere var 35 kvinder, gennemsnitsalderen var 37 år, halvdelen havde Crohns sygdom, og den anden halvdel colitis ulcerosa. Ingen af deltagerne havde andre oplagte forklaringer på trætheden.

Del artiklen med dine venner