Mange patienter har svært ved at droppe binyrebarkhormon

Et dansk real-life studie viser, at patienter med KOL har meget svært ved at undvære inhalationssteroid (ICS eller binyrebarkhormon), på trods af at de ikke nødvendigvis har effekt af behandlingen.

I det danske real-life studie offentliggjort i International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ønskede en gruppe forskere at undersøge, hvorvidt patienter med KOL behandlet med inhalationssteroid gennem længere tid kunne undvære steroidbehandlingen.

På trods af, at patienterne ved studiets start blev godt informeret om, at steroidbehandlingen ikke umiddelbart havde nogen effekt på deres sygdom, og selv om de havde fået fortalt, hvilken bivirkningsprofil ICS har, begyndte mere end halvdelen af deltagerne at tage ICS igen indenfor en seksmåneders periode. Alle deltagere blev fulgt i lungemedicinsk ambulatorium for KOL og havde fået behandling med ICS i mere end seks måneder op til studiets start. 

”Formålet med studiet var at se, om patienterne kunne holde op med at tage inhalationssteroid eller ej, og jeg var nok noget overrasket over, at der var så mange, der begyndte at tage ICS igen, selv om en overlæge i lungemedicin havde bedt dem om at prøve at lægge det på hylden. Jeg havde en forventning om, at det var et større antal patienter, der ville kunne undvære behandlingen - måske 50-60 procent, for patienterne vidste jo, at det var præcis det, studiet gik ud på,” lyder det fra en af forfatterne bag studiet, Anne Orholm Nielsen, 1. reservelæge på Lungemedicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. 

Det var derimod 60 procent af deltagerne, der genoptog ICS i løbet af de seks måneder, undersøgelsen løb over, og af disse havde 54,9 procent genoptaget ICS-behandlingen allerede efter en måned, mens yderligere 31,4 procent havde fundet ICS frem til brug efter tre måneder. 13,7 procent af deltagerne holdt ud lidt længere og genoptog først brugen af inhalationssteroid efter tre-seks måneder. Deres gennemsnitlige daglige dosis af ICS før inklusion var 748 µg.

”Man skal huske, at når de her patienter bliver indlagt, er det steroid, de bliver behandlet med - enten som piller eller som drop. Og det har en fantastisk effekt, når man har en forværring, og derfor er der måske mange, der tænker, at de gerne vil have det i deres hverdag, fordi de har oplevet, hvilken effekt steroid har på deres symptomer. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de har gavn af det i hverdagen, til gengæld risikerer de at få bivirkninger,” pointerer Anne Orholm Nielsen.

Exacerbationer forud for studies start

Blandt de 34 patienter, der kunne undvære ICS havde 18 (53 procent) haft ≥ 1 forværringer i året inden studiet, mens antallet var 27 (54 procent) af de 51 patienter, som genoptog ICS i løbet af studiet. Det var altså ikke muligt ud fra antal forværringer at forudsige, hvem der kunne undvære ICS.

”Vi finder ingen signifikant forskel i forværringer mellem dem, der genoptager brugen af ICS og dem, der formår at lade være. I tabel 2 kan man se antallet af exacerbationer (forværring, red.) i begge grupper, og i den gruppe, der tager deres inhalationssteroid igen, er der flere, som får exacerbationer end i den gruppe, der ikke tager ICS igen – men forskellen er ikke signifikant,” understreger Orholm. 

Skal patienter med KOL stoppe med ICS, bør de følges tæt

Studiet viser, at udtrapning af ICS ikke er helt så let som måske antaget blandt de patienter, der har fået behandlingen i årevis, på trods af, at ikke alle patienter med KOL har gavn af ICS. 

”Før i tiden gav man ICS til stort set alle patienter med KOL, da det havde en god effekt. Men så fandt man ud af, at der fulgte en hel del bivirkninger med, og studier har efterfølgende vist, at nogle patienter med KOL ikke bør behandles med ICS. Men et er, at de ikke har behov for ICS, et andet er, om de reelt kan stoppe med at bruge dem sådan bare lige,” siger Anne Orholm.

Samtidigt peger hun på, at det ikke er så ligetil endda, for patienterne er ofte overbeviste om, at steroidbehandlingen har effekt på deres symptomer – hvorfor de bør følges tæt i et eventuelt steroid-stop.

”Hvis man har en patient, der har fået binyrebarkhormon i mange år, selv om patienten ikke har gavn af det, så skal man ikke tro, at man bare sådan med et kan få patienten til at holde op med at tage ICS. Der kræver, at man følger op og spørger ind til, hvordan patienten klarer sig uden steroid og i øvrigt husker at lægge vægt på de bivirkninger, som man risikerer at få ved behandlingen,” forklarer Orholm, som er klar over, at det kan være meget svært at stoppe eller udtrappe patienter med KOL af inhalationssteroid.

”Jeg tror, at det kræver både opfølgning, fokus og en insisteren på, at den givne patient ikke har brug for at tage inhalationssteroid, hvis man vil hjælpe med at lægge patientens inhalationssteroid på hylden,” påpeger 1. reservelæge Anne Orholm Nielsen.

Om studiet

I studiet, der var en prospektiv interventionsundersøgelse, har man fulgt deltagerne i seks måneder, efter at de har fået fjernet inhalationssteroid fra deres KOL-behandling, og tilset dem efter en, tre og seks måneder. 

Kun deltagere med en allerede kendt KOL-diagnose blev inkluderet, ligesom de, der havde astma, blev ekskluderet fra studiet.

Alle patienter blev informeret om at stoppe med ICS ved studiets start men måtte ved behov genoptage behandlingen uden at konsultere en læge herom inden genopstart - ved de efterfølgende kontroller blev det noteret, hvorvidt patienten havde genoptaget ICS eller ej.

 

Emner: KOL

Del artiklen med dine venner