”Vi har slækket lidt på fremgangsmåden i de her coronatider, hvor vi hurtigst muligt tilbyder hjemmeadministration til dem, vi allerede har sat i biologisk behandling," siger Johannes Schmid.

COVID-19 sender svær astmasyge hurtigere i hjemmebehandling

”Når vi har besluttet, at en patient skal i biologisk behandling, starter vi dem typisk op på afdelingen, og de første fire måneder følger vi dem nøje til konsultationer, holder øje med bivirkninger og ser, om patienten har effekt af behandlingen,” forklarer overlægen og peger på, at erfaring viser, at mange af patienterne ret hurtigt får det betydeligt bedre. 

Fremgangsmåden er dog ændret noget i takt med, at COVID-19 har gjort sin indtog i hele landet. 

”Vi har slækket lidt på fremgangsmåden i de her coronatider, hvor vi hurtigst muligt tilbyder hjemmeadministration til dem, vi allerede har sat i biologisk behandling. Det gør vi, dels fordi afdelingen stort set har været lukket i en måneds tid, dels for at skåne vores patienter for potentiel smitte på hospitalet,” lyder det fra overlæge Schmid, som fortsætter:

”Så hvis vi vurderer, at en patient kan håndtere hjemmeadministration - og hvis patienten selv ønsker det, har vi sat ham i behandling tidligere end normalt.” 

Hvilket biologisk præparat patienten tilbydes, er dog fortsat underlagt samme procedure som vanligt. 

”Vi viser patienten de forskellige injektionsdevices, og hvordan de fungerer. Nogle kan bedst lide idéen om eksempelvis Nucala eller Fasenra, der kommer i en pen, hvor medicinen og injektionens hastighed på forhånd er doseret, mens andre foretrækker præparater, som skal injiceres i almindelige sprøjter,” forklarer overlæge Schmid og understreger, at specialisterne er nødt til at vurdere den enkelte patients effekt af behandlingen, der er temmelig dyr. Derfor er der fortsat behov for at se patienterne på afdelingen, men behovet er langt mindre end vanligt.

Til gengæld har nye tiltag fundet vej til specialisternes ”værktøjskasse”.

Flere telefonkonsultationer med patienterne

Der er ingen tvivl om, at kontakten til patienterne har ændret sig i slipstrømmen af COVID-19, blandt andet er telefonkonsultationer blevet en større del af speciallægernes hverdag.

”Vi har betydeligt flere telefonsamtaler i de her coronatider, det er der ingen tvivl om. Dog er det stadigt muligt for patienter i biologisk behandling for svær astma at hente deres medicin, ligesom der har været mulighed for at få en ekstra konsultation ved behov,” siger overlæge Schmid og fortæller, at man på afdelingen prøver at konvertere en del af de allerede planlagte besøg til telefonkonsultationer. 

”Desuden forsøger vi at planlægge det sådan, at når patienterne har fået taget blodprøver eller lavet en lungefunktionsmåling hos sygeplejersken, bliver den efterfølgende konsultation med lægen klaret over telefonen.” Overlæge Johannes Schmid lægger vægt på, at det ikke er muligt i alle situationer, for i visse tilfælde vil det fysiske møde være nødvendigt. 

”Ved det behov lægges konsultationen hos lægen en anden dag end konsultationen hos sygeplejersken. På den måde skal patienten ikke opholde sig i venteværelset, mens der kommer svar på undersøgelserne,” forklarer overlægen og anerkender, at det vil kræve mere af patienterne, som risikerer at skulle besøge ambulatoriet to dage i stedet for en. 

”Når vi kender patienten i forvejen, vil det hyppigste valg dog være, at patienten kan nøjes med en telefonkonsultation hos lægen,” lyder det fra overlægen, som fortsætter:

”Men når vi taler om forholdsvis nyhenviste patienter, er planen, at de kommer direkte ind til lægen til den aftalte tid, så vi undgår, at der opstår ventetid mellem konsultationen hos sygeplejersken og hos lægen.”

Johannes Schmid gør samtidigt opmærksom på, at man på afdelingen forsøger at strømline arbejdsdagen med tanke på patienternes helbred. 

Desuden har man valgt at aflyse planlagte aftaler eller konverteret dem til telefonkonsultationer, mens alle de nyhenvistes aftaler er blevet aflyst. Det betyder dog ikke, at lægerne har kunne slappe af, for der har været usædvanligt travlt ved telefonerne.

”En del af vores patienter har ringet til os med deres bekymring i forhold til COVID-19, som fylder rigtigt meget hos dem, da de bestemt er en udsat patientgruppe. Alligevel har vi planer om, at vores astma- og allergiambulatoriet snart skal op og køre igen, men det bliver naturligvis med stort omtanke,” siger overlægen, der er sikker på at tiden efter corona også bliver en anden, end den man normalt kender til.

En anden og måske mere teknisk fremtid

Det er ifølge overlægen måske heller ikke så skidt – for som han siger:

”Måden vi kontakter vores lungesyge patienter vil helt sikkert ændre sig set i lyset af coronaepidemien. Det spændende bliver, om vi kan lære lidt at den her krise. Måske kan flere ting gøre anderledes, og måske kan kontakten med patienterne oftere foregå pr. telefon eller via en skærm,” forklarer overlæge Johannes Schmid og peger på, at man dog ikke har mulighed for at kontakte patienterne ”ansigt-til-ansigt”, da det endnu ikke er muligt at etablere en sikker forbindelse via skærm. 

”Men jeg har hørt, at hospitalet arbejder på at skabe sådan en mulighed,” siger overlægen og henviser til, at den visuelle kontakt er vigtig i læge/patientforholdet. 

”Undersøgelser har vist, at det, at man kan se hinanden i konsultationen, betyder noget for patientens fastholdelse af behandlingen. Ja, de patienter man kender godt, kan man komme langt med gennem et telefonopkald, men de nyopstartede patienter skaber man ikke samme fortrolighed med via telefonen,” siger Johannes Schmid.

Han fremhæver i samtidigt, at det altid vil være muligt for patienter med svær astma, som er i biologisk behandling, at komme i konsultation hos en af afdelingens specialister ved behov – faktisk har man allerede planer om et nyt tiltag på klinikken, når COVID-19 er fortid. 

”Vi påtænker at lave en dag om ugen, som bliver ”drop-ind-dag”, hvor patienter kan møde op uden tidsbestilling for at tale med en specialist. Men det bliver bestemt først på den anden side af coronaepidemien,” siger overlæge Johannes Schmid.

 

Emner: corona

Del artiklen med dine venner