”Med tiden vil man kunne skifte patienten i trippel-behandling med et fast-kombinationspræparat (indeholdende alle tre lægemidler i en inhalator), men aktuelt er denne type af inhalationsmedicin i Danmark kun markedsført til patienter med KOL,” præciserer Ulrik og peger på, at alle godkendelser – der tillader brug af triplebehandling til astmapatienter – er lige på trapperne.

Internationalt team om svær astma: Skal behandles som svær KOL

European Respiratory Society (ERS) og American Thoracic Society (ATS) har i fællesskab nedsat et taskforce af astmaeksperter, som har samarbejdet om at opdatere de kliniske anbefalinger til håndtering af patienter med svær astma.

I rapporten er der set på flere spørgsmål i relation til behandling med biologiske lægemidler, men som noget af det nye har man ifølge specialist på området, Charlotte Ulrik, også fokuseret på brugen af langtidsvirkende antikolinergikum til patienter med sværere astma. Typen af lægemidler hedder tiotropium, aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium og sælges under navne som Bretaris GenuairEklira GenuairSeebri BreezhalerSpirivaSrivassoBraltus og Incruse Ellipta.

Med afsæt i seks fokuserede spørgsmål (PICO-metoden), har den internationale taskforce kigget på anti-IL-5 til behandling af svær eosinofil astma, diskuteret biomarkører til måling af inflammation, anti-IgE og allergisk astma, inhaleret langtidsvirkende antikolinergikum, behandling med lav-dosis makrolid samt monoklonalt anti-IL-4 Rα. Særligt spørgsmålet om brug af langtidsvirkende antikolinergikum vækker interesse hos professor Ulrik: 

”For at kunne anbefale, om astmapatienter bør behandles med et langtidsvirkende antikolinergikum, har det internationale team kigget på tidligere studier, som har undersøgt effekten på livskvalitet, lungefunktion og eksacerbationer,” siger Charlotte Ulrik, professor og overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. Hun fortsætter:

”De studier, gruppen har kigget på, peger i retning af, at langtidsvirkende antikolinergikum har effekt på astmapatienters symptomer samt på deres lungefunktion. Og der er også vist effekt på, hvor hurtigt patienterne får en akut eksacerbation. Desuden ser det ud som om, der er positiv effekt af langtidsvirkende antikolinergikum, når en patient med ukontrolleret astma - som allerede er i behandling med høj dosis af inhalationssteroid og en langtidsvirkende beta2 agonist – får lagt det langtidsvirkende antikolinergikum oveni, blandt andet på tiden til første eksacerbation. På den måde kommer astmapatienten i triplebehandling,” lyder det fra Ulrik, som peger på, at det svarer til den behandling, som mange patienter med svær KOL får. 

”Med tiden vil man kunne skifte patienten i trippel-behandling med et fast-kombinationspræparat (indeholdende alle tre lægemidler i en inhalator), men aktuelt er denne type af inhalationsmedicin i Danmark kun markedsført til patienter med KOL,” præciserer Ulrik og peger på, at alle godkendelser – der tillader brug af triplebehandling til astmapatienter – er lige på trapperne.

I rapporten bliver det langtidsvirkende antikolinergikum tiotropium nævnt, og det er der ifølge Ulrik en særlig årsag til: 

”Grunden til at forskerne specifikt nævner tiotropium, er, at der for cirka fem år siden blev publiceret store studier i New England Journal of Medicin, som viste, at tiotropium forlænger tiden op til den første svære eksacerbation, når man tillægger lægemidlet hos patienter med astma, der allerede er i behandling med inhalationssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist, og at en stor del af evidensen på området derfor kommer fra tiotropiums-studier.”

Charlotte Ulrik understreger, at netop de svære forværringer er dem, specialisterne gerne vil forhindre, fordi en eksacerbation, ikke mindst hos patienter med svær astma, oftest kræver behandling med prednisolon – en behandling specialisterne ifølge Ulrik gerne undgår på grund af de mange bivirkninger. 

Emner: astma

Del artiklen med dine venner