Overlæge Jens Benn Sørensen kalder de nye reultater positive, og han glæder sig til at følge studiet. Foto: Joachim Rode

Gode nyheder for patienter, opereret for lungekræft

WCLC: Lægemidlet Tecentriq (indholdsstoffet hedder atezolizumab) forlænger den sygdomsfri overlevelse hos patienter opereret for ikke-småcellet lungekræft.

Der opdages cirka 4.000 nye tilfælde af ikke-småcellet lungekræft hvert år. 20-30 procent har en svulst, som kan opereres væk.

Atezolizumab er en type immunterapi, der binder sig til proteinet PD-L1 på kræftcellerne, så immunsystemet kan angribe kræftcellerne.

Patienter med og uden PD-L1-udtryk, men især patienter med et højt udtryk, har gavn af adjuverende behandling med atezolizumab. Det er den foreløbige konklusion på forskning (studiet hedder IMpower010).

En adjuverende behandling er en behandling, som tilbydes udover operation ved mistanke om, at kræftsygdommen kan have spredt sig.

Nu viser en ny subanalyse, som præsenteres på lungekræftkongressen WCLC, at behandlingen med få undtagelser forlænger den sygdomsfri overlevelse for langt de fleste patientgrupper på tværs af prognostiske faktorer som sygdomsstadie, lymfeknudeinvolvering, operationstype og kemobehandling. Riskoen for tilbagefald i løbet af de første år er 34 procent mindre.

”Vi har at gøre med en patientgruppe, som på trods af radikale operationer og behandling med adjuverende kemoterapi har en dårlig prognose. Ser man på gruppen som helhed, er blot 50 procent i live efter fem år, så der er et meget stort udækket behandlingsbehov,” siger overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalets onkologiske afdeling. Han er ikke selv involveret i studiet.

”Det ser dette studie ud til at kunne rokke ved, dog med det forbehold, at vi ikke kender den samlede overlevelse endnu. Der er imidlertid en forlænget sygdomsfri overlevelse ved behandling med atezolizumab, hvilket er et stort skridt på vejen. Derfor er det bestemt et positivt studie, og det bliver interessant at følge med i, hvordan det går med den samlede overlevelse.”

Gavnlig effekt for de fleste patienter

De indledende analyser af den sygdomsfri overlevelse blev præsenteret på kræftkongressen ASCO tidligere i år, og nu har forskerne foretaget en række subanalyser for at undersøge, om behandlingsgevinsten afhænger af de prognostiske faktorer, som går forud for immunterapibehandlingen.

Generelt er gevinsten højere blandt patienter med et positivt PD-L1-udtryk (>1 procent). Denne gruppe af patienter havde gavn af behandlingen uanset sygdomsstadie (II – IIIA), lymfeknudeinvolvering og operationstype. Patienter, som fik en af kemokombinationerne cisplatin-pemetrexed, cisplatin-vinorelbin eller cisplatin-docetaxel havde ligeledes gavn af adjuverende immunterapi, hvorimod det modsatte var tilfældet for patienter, som fik kombinationen cisplatin-gemcitabin.

”Der er ikke umiddelbart en god forklaring på, hvorfor disse patienter ikke havde gavn af immunterapi. Der er svært at forestille sig, at der skulle være noget ved kombinationen cisplatin-gemcitabin, som neutraliserer effekten af behandlingen,” siger Jens Benn Sørensen.

Det generelle billede var det samme for gruppen af patienter med stadie II-IIIA-lungekræft uanset PD-L1-udtryk. 

34 procent mindre risiko for tilbagefald

IMpower010-studiet inkluderede 1269 opererede patienter med stadie 1B-IIIA ikke-småcellet lungekræft, som alle modtog op til fire serier cisplatin-baseret kemoterapi. Af disse patienter blev 1005 efterfølgende tilfældigt udvalgt til at få 16 serier atezolizumab eller symptomlindrende behandling. 

Der var størst effekt hos patienter med stadie II-IIIA-lungekræft og et PD-L1-udtryk på over en procent. Ved en median opfølgning på 32,8 måneder var der betydeligt mindre risiko for tilbagefald med atezolizumab sammenlignet med symptomlindrende behandling.

I den samlede gruppe af patienter med stadie II-IIIA-lungekræft (uanset PD-L1-udtryk) var der også en betydelig fordel ved behandling med atezolizumab, om end den var mindre end i gruppen af patienter med positivt PD-L1-udtryk. Den største gavn af immunterapien havde patienter med PD-L1-udtryk på over 50 procent.

Den indledende statistiske analyse viste en median sygdomsfri overlevelse på 35,3 måneder med symptomlindrende behandling i gruppen af patienter med stadie II-IIIA-lungekræft og PD-L1-udtryk over 1 procent. Andelen af patienter, der var sygdomsfri efter henholdsvis 24 og 36 måneder var betydeligt større i atezolizumab-armen: 74,6 procent mod 61,0 procent efter 24 måneder og 60,0 procent mod 48,2 procent efter 36 måneder.

 

Emner: WCLC21 WCLC2021

Del artiklen med dine venner