Screening af rygere over 50 år medfører, at langt færre dør af lungekræft

Ny forskning viser imponerende resultater: CT-scanninger af folk i risiko for at udvikle lungekræft er forbundet med en markant reduktion i dødsfald. 

Det viser resultater fra de to omfangsrige screening-studier, udgivet i henholdsvis Annals of Oncology og International Journal of Cancer. De to studier slår fast:

Regelmæssige CT-scanninger af rygere i alderen 50+ kan reducere dødeligheden markant i gruppen, hvis scanningerne fortsætter i mere end fem år.

Begge studier blev diskuteret på IASCLs verdenkongres for lungekræft, WCLC 2019, i Barcelona. 

”Det passer fint med, hvad vores egne studier fra Danmark har vist. Her så vi, at screening i fem år ikke giver væsentlige resultater, men da vi så fulgte op med fem år mere, så kunne vi se, at der var en effekt hos personer med højest risiko. Det bliver spændende at se, hvad en opfølgning længere end 10 år efter sidste screening viser,” siger Zaigham Saghir, ph.d. og afdelingslæge ved Herlev-Gentofte Hospital.

Det italienske studie med titlen ’The Multicentric Italian Lung Detection’ (MILD) er lavet på 4099 patienter, tilfældigt inddelt i to grupper. Resultaterne er imponerende:

  • Ved en screeningperiode på 10 år fandt de 39 procent reduktion i dødelighed.
  • Når forskerne isolerede data til de sidste fem år i perioden, så var der en 58 procent reduktion i dødelighed.

Kvinder får mest ud af screening

Det tyske studie, ’German Lung cancer Screening Intervention’ (LUSI), understøtter de italienske resultater, men peger på, at det især er kvinder, som har gavn af screening. LUSI er lavet på 4052 langtidsrygere i alderen 50-69 år og viser, at screening er associeret med en reduktion i dødelighed på 26 procent efter 8,8 gennemsnitsår, og når begge køn kombineres.

Men ser man på kvinder og mænd hver for sig, ser billedet meget anderledes ud. Der er en reduktion i dødelighed på 69 procent hos kvinder, hvorimod kun seks procents reduktion hos mænd. Det er i linje med, hvad tidligere studier har fundet. Det er ikke klart, hvorfor der er denne kønsforskel, men forskerne har et bud: At der er forskellige antal lungetumortypetyper hos de to køn.

Mulig økonomisk gevinst

Om det vil give mening fra et økonomisk perspektiv at indføre screening vil komme an på det enkelte land, og omkostningerne forbundet med screening og de behandlinger, som kan undgås ved at fange kræften tidligt, vurderer Zaigham Saghir.  

”Hvis vi kan fange kræften så tidligt i forløbet, at vi kan fjerne kræften gennem operation hos en større del af patienterne, så vil vi kunne spare penge på de dyrere medicinske behandlinger, immunterapi og kemoterapi. Men vi skal lave nogle beregninger med danske tal, før vi kan vide, hvor kost-effektiv lungekræftscreening er i Danmark. Udenlandske beregninger baseret på amerikanske resultater, tyder på, at det vil være kost-effektivt, især hvis rygestop-indsats integreres i screeningsprogrammet,” siger Zaigham Saghir.

Emner: lungekræft lungekræftscreening wclc19

Del artiklen med dine venner