Politikere: Vi må prioritere

De seneste år har Patientforeningen Lungekræft holdt møder for politikere på Christiansborg for at øge opmærksomheden på lungekræft. Men kun et par politikere er dukket op. ”Vi må prioritere vores tid,” siger de.

Læs mere ...

Mange ubesvarede spørgsmål inden for lungekræft-immunterapi

ESMO2017: Der er ingen tvivl om, at immunterapi stadig er det altdominerende tema på lungekræftområdet, og er et felt, hvor der konstant tilføres ny viden. Den ny viden åbner op for mange nye spørgsmål, som endnu ikke er besvaret, fortæller overlæge på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Tine McCulloch.

Læs mere ...