Hovedstaden indgår aftale med privatklinik om brystkræftudredning

Region Hovedstaden har indgået en aftale med en privatklinik for at dæmme op for udfordringen med lange ventetider til udredning for brystkræft.

Siden starten af november har klinikken Progardia Mamma taget imod 50 kvinder om ugen til udredning for brystkræft, og fra december fordobles antallet.

Samarbejdet med Progardia Mamma gælder foreløbigt i to år og omfatter mulighed for udredning af mindst 10.150 patienter. Region Hovedstaden har ikke pligt til at sende et bestemt antal patienter til udredning, men kan benytte aftalen efter behov. Aftalen supplerer de øvrige aftaler, som regionen allerede har med privathospitalerne Aleris-Hamlet København og Aalborg samt Capio.

Region Hovedstaden har haft vanskeligt ved at følge med antallet af henvisninger til klinisk mammografi siden begyndelsen af 2021, og i marts råbte Kræftens Bekæmpelse vagt i gevær. Af et notat fra Center for Sundhed i Region Hovedstaden fremgik det nemlig, at 85 procent af kvinderne i brystkræftscreeningsprogrammet måtte vente længere end 14 dage på at få svar på deres mammografi i november 2020. I december 2020 gjaldt for hele 99 procent. I notatet er der eksempler på kvinder, som har måttet vente helt op til 58 dage på svar.

Formanden for regionens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (Kons.) forventer, at den nye aftale vil nedbringe de nuværende ventetider.

”Jeg forventer, at den nye aftale på den korte bane hjælper til, at ventetiderne kan komme endnu længere ned. Vi er allerede lykkedes med at nedbringe ventetider for patienter i et kræftpakkeforløb og øvrige patienter som er omfattet af de maksimale ventetider, mens det halter for patienter omfattet af udredningsretten. Samtidig er jeg glad for, at vi med aftalen får en ekstra privat kapacitet, som vi kan trække på efter behov, og derfor er endnu bedre rustet til, hvis der kommer større udsving i antallet af henvisninger,” siger Christoffer Buster Reinhard på Region Hovedstadens hjemmeside.

Udover aftalen med Progradia Mamma har Region Hovedstaden også igangsat et projekt med brug af kunstig intelligens til bedømmelse af screeningsbilleder i brystkræftscreeningsprogrammet. Formålet med projektet er at frigøre klinikernes tid med henblik på i sidste ende at forbedre ventetiderne til udredning samt sikre, at regionen kan tilbyde screening til kvinder i brystkræftscreeningsprogrammet indenfor de fastsatte tidsgrænser.  

Del artiklen med dine venner