“Udfordringen består i de patienter, som ikke udvikler antistoffer efter vaccinen, og som derfor måske ikke er dækket. Det store spørgsmål i dag er, at vi stadig ikke ved, præcis hvor højt et niveau af antistoffer eller T-celle-respons, der skal være, før man er dækket, og derfor er mulige behandlinger til patienter i udsat risiko for covid-19 vigtige," siger Henrik Frederiksen.

Blodkræftpatienter har øget risiko for alvorlige corona-forløb trods vaccination

Patienter med hæmatologisk kræft (blodkræft) med covid-19 gennembrudsinfektioner har høj risiko for alvorlig kritisk sygdom, selvom de er vaccineret.

Det viser nye resultater fra registerstudiet EPICOVIDEHA, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Blood

I alt havde 60,4 procent personer med blodkræft et alvorligt eller kritisk covid-19-sygdomsforløb på trods af vaccine. 

Det er interessante resultater, der underbygger de nuværende studier, påpeger formand for Dansk Hæmatologisk Selskab, overlæge på Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital, Henrik Frederiksen.

“Det er et interessant studie, som overordnet består af en serie af cases, og derfor giver et billede af, hvordan det går de hæmatologiske patienter i løbet af et covid-sygdomsforløb. Resultaterne bygger på data fra virkelige patienter og er derfor vigtige i forhold til planlægning af re-vaccination og generel beskyttelse af patientgruppen,” siger han.

EPICOVIDEHA er et international åbent register med data fra patienter med hæmatologiske maligniteter, der får covid-19 og er sat i værk af det europæiske hæmatologiske selskab (EHA). Data er indrapporteret fra 2020 og et år frem og er fordelt på 42 centre fra i alt 14 europæiske og ikke-europæiske lande.

En tredjedel dør

I det italienske studie var der i alt 113 rapporterede tilfælde af SARS-CoV-2-infektion efter vaccination, hvor 79 personer (svarende til 60,4 procent) havde et alvorligt tilfælde, hvoraf 75 krævede hospitalsindlæggelse.

I alt blev 16 patienter indlagt på en intensivafdeling, hvor 10 af dem krævede mekanisk ventilation. Ved 30-dages opfølgning efter covid-19-diagnosen var 14 patienter døde (12,3 procent af de inficerede patienter), hvor alle dødsfald på nær ét var bestemt til at være forårsaget af covid-19. 

Det følger i god tråd med de data, der allerede foreligger, som viser, at omkring en tredjedel af patienter med hæmatologiske maligniteter dør, og en tredjedel ikke har målbare antistoffer i blodet efter vaccination, forklarer Henrik Frederiksen.

“På den måde bringer studiet i sig selv ikke nogen særligt overraskende fund med sig, som ikke er afdækket tidligere, da vi ved, at hæmatologiske patienter har en forhøjet risiko for alvorlige covid-19-forløb, og resultaterne er derfor en add-on til den viden, vi allerede har,” siger han.

Størstedelen af patienterne i studiet var vaccineret med en mRNA-vaccine, hvoraf de resterende 12,4 procent fik en anden slags vaccine (AstraZeneca m.fl.). 

Nye retningslinjer om monoklonale antistoffer

Den højere risiko for blandt andet patienter med kræft i blodet for både død og alvorlige forløb med covid-19 har betydet en ændret praksis i behandlingen, hvor det antivirale lægemiddel remdesivir blev indført til indlagte patienter. 

Et andet lægemiddel, der også er indført, og som Dansk Infektionsmedicinsk Selskab netop har udgivet retningslinjer om, er monoklonale antistoffer, der er blevet testet i flere fase III-studier, og som har vist sig at være klinisk effektive i nylige studier.

Og de neutraliserende monoklonale antistoffer kan være en effektiv behandling for nogle hæmatologiske patienter, forklarer Henrik Frederiksen.

“Det lader til, at det er en meget effektiv behandling og hjælpsom for nogle udvalgte patienter, men det er stadig en individuel og infektionsmedicinsk vurdering, som vi vil følge for de hæmatologiske patienter, hvis det bliver nødvendigt,” siger han og fortsætter:

“Udfordringen består i de patienter, som ikke udvikler antistoffer efter vaccinen, og som derfor måske ikke er dækket. Det store spørgsmål i dag er, at vi stadig ikke ved, præcis hvor højt et niveau af antistoffer eller T-celle-respons der skal være før man er dækket, og derfor er mulige behandlinger til patienter i udsat risiko for covid-19 vigtige.”

Emner: hæmatologiske kræftformer corona

Del artiklen med dine venner