Studie afliver tvivl: Kemoterapi efter strålebehandling øger ikke overlevelsen ved livmoderhalskræft

ASCO: Det hjælper ikke på overlevelsen at give patienter med lokalt avanceret livmoderhalskræft yderligere kemoterapi efter kemostråleterapi. Til gengæld giver det flere bivirkninger. 

Det viser det store fase III-studie, OUTBACK, som blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021.

I nogle tilfælde bliver resultatet her praksisændrende, vurderer ASCO’s præsident. 

”Forsøget giver tydelig evidens for, at tilføjelsen af ​​kemoterapi efter kemostråleterapi ikke forlænger overlevelsen. Resultaterne er øjeblikkeligt praksisændrende, ved at vise, at denne tilgang ikke bør anvendes til behandling af lokalt avanceret livmoderhalskræft. Vi kan nu skåne vores patienter for bivirkninger og toksicitet, der følger med yderligere kemoterapi,” udtaler onkolog og ASCO’s præsident Lori J. Pierce i en pressetekst om studiet. 

Ifølge ASCO er det ikke unormalt, at onkologer nogle steder i verden behandler kvinder med lokalt avanceret livmoderhalskræft med yderligere kemoterapi efter operation og kemostråleterapi, selvom det ikke er skrevet ind i behandlingsvejledningerne. 

Det har været nærliggende at tro, at der kunne være en effekt at hente, da kemoterapi efter kemostråleterapi er effektfuld mod metastatisk livmoderhalskræft og derudover også succesfuldt anvendes adjuverende ved andre kræftformer.

I Danmark har det ikke været standardpraksis at give forebyggende kemoterapi mod lokalt avanceret livmoderhalskræft, men studiet har alligevel aflivet en tvivl, der har eksisteret blandt danske onkologer, som arbejder med livmoderhalskræft og stråle- og kemoterapi, fortæller overlæge Lars Fokdal.

”Vi har alle sammen ventet på de her resultater. Selvom mange har tænkt, at det nok ikke vil ændre noget med yderligere kemoterapi, så er det godt, at det nu er helt afklaret, da vi ikke har været sikre. Det er mig bekendt første fase III-forsøg, hvor man afprøvet adjuverende kemoterapi til denne patientgruppe,” siger Lars Fokdal, overlæge og klinisk lektor på Aarhus Universitetshospital. Han er en del af forskningsgruppen DCCC Stråleterapi, hvor han forsker i behandling af livmoderhalskræft.

5-års opfølgning viste ingen betydelig gavn

Efter fem år var den samlede overlevelse sammenlignelig for begge grupper - henholdsvis 72 procent versus 71 procent. Ligesådan var der ikke forskel mellem de to grupper med hensyn til den såkaldt progressionsfri overlevelse (PFS) - perioden inden evt. tilbagefald. I den gruppe, der fik supplerende kemoterapi, var det 63 procent af patienterne, som ikke havde sygdomsprogression, og i den anden gruppe, der ikke fik ekstra behandling, var det 61 procent. Mængden af tilbagefald var ens i de to grupper.

Til gengæld var der langt flere patienter, som oplevede alvorlige bivirkninger (grad 3-5) blandt dem, som modtog supplerende kemoterapi. Her var det 81 procent af patienterne i den adjuverende kemoterapigruppe sammenlignet med 62 procent i kontrolgruppen. 

Resultatet affærdiger dermed den tvivl, som kunne være om behandlingen, vurderer forskerne bag. 

 

Emner: livmoderhalskræft asco2021

Del artiklen med dine venner