HPV-screening finder flere tilfælde af forstadier til livmoderhalskræft

HPV-test baseret screening kan afsløre cirka 50 procent flere tilfælde af svære forstadier til livmoderhalskræft, end den klassiske mikroskoperingsteknik på en celleprøve, konkluderer forskere bag nyt studie.

Studiet er udgivet i Clinical Epidemiology, og det er første gang på dansk jord, at den nye screeningsmetode for livmoderhalskræft bliver sammenstillet med den klassiske mikroskoperingsteknik.

Det er et implementeringsstudie, hvor det danske forskerhold fra Afdeling for Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, og Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, har taget udgangspunkt i en allerede etableret praksis for HPV-test. 

Forskerne bag studiet har brugt analyser af celleprøver fra cirka 28.000 danske kvinder i alderen 30-59 år. Celleprøveanalyserne er udført på Vejle Sygehus i perioden 2017-2018, og de 28.000 kvinder blev enten henvist til HPV-screening eller til den klassiske mikroskoperingsmetode. 

Ny HPV-screening

HPV-screeningen er bygget op om en algoritme, der sorterer patienter til yderligere udredning, alt efter hvad HPV-testen indikerer.

Hvis HPV-testen på en celleprøve viser, at kvinden er positiv med én af de to særligt onkogene HPV-typer (HPV-16/18), bliver hun henvist til gynækolog for at få lavet en kikkertundersøgelse med biopsier fra livmoderhalsens slimhinder. Hvis testen viser, at kvinden har en mindre onkogen HPV-virus,  bliver cellerne i prøven undersøgt i mikroskop, og hvis der er tegn på celleforandringer, henvises kvinden til gynækolog.

Hvis cellerne derimod er normale, bliver kvinden indkaldt til at få taget en ny celleprøve efter et år for at kontrollere, om HPV-infektionen er forsvundet af sig selv.

Resultatet viste, at:

  • HPV-screeningen fandt 14 tilfælde af svære forstadier til livmoderhalskræft.
  • Den klassiske mikroskopering fandt bare ni tilfælde af svære forstadier.

Det peger på, at screeningen for livmoderhalskræft kan optimeres ved at bruge HPV-test som den primære test i screeningen. En række andre lande er allerede gået denne vej – heriblandt Holland, Italien og New Zealand. Og ligesådan i Norge og Sverige er man i færd med at indføre screening ved hjælp af HPV-test.

Falske positive resultater må ikke skabe uro

Ved at bruge HPV-screening opspores altså flere tilfælde af svære celleforandringer. Imidlertid har HPV-testningen også den ulempe, at HPV infektion er meget hyppig, men langt de fleste infektioner forsvinder af sig selv uden at forårsage celleforandringer eller livmoderhalskræft. Ved HPV-testning risikerer man derfor at identificere onkogene HPV-virus, uden at der er celleforandringer. Det vil kunne bekymre og belaste kvinderne unødigt, da de i så fald vil blive sendt til yderligere udredning.

”For mange henvisninger vil både være ressourcekrævende for sundhedssystemet og være med til at skabe unødig uro hos den enkelte kvinde,” siger Louise T. Thomsen, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse. 

HPV-screening i Danmark

I Danmark besluttede Sundhedsstyrelsen i 2018, at der er behov for på nationalt plan at opgøre fordele og ulemper ved HPV-testning som screening sammenlignet med den klassiske mikroskoperingsteknik, før HPV-testning indføres generelt i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har derfor anbefalet, at regionerne igangsætter en såkaldt differentieret implementering af HPV-test i screeningen af kvinder 30-59 år. Det betyder, at i en periode vil nogle kvinder blive undersøgt med den klassiske mikroskoperingsteknik, mens andre undersøges med HPV-test. Den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening er pt. ved at planlægge denne differentierede implementering, som forventes igangsat i løbet af 2020.

HPV-test er allerede i brug for kvinder 60-64 år

I undersøgelsen valgte forskerne at bruge en test ved navn Cobas, som kan detektere 14 forskellige onkogene HPV typer. Testen skelner mellem HPV type 16 og HPV type 18, og derudover giver den et samlet resultat for 12 andre onkogene HPV typer.

”Vi valgte denne specifikke test, fordi den i forvejen bliver brugt på mange afdelinger i Danmark til screening af de 60-64-årige, hvor HPV-testning allerede er indført i klinisk praksis. Den var derfor også allerede indført på Afdeling for Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, hvor undersøgelsen foregår. Da vores undersøgelse var et implementeringsstudie var det vigtigt at bruge en test, som nemt bagefter ville kunne implementeres bredt i klinisk praksis. Men der findes flere forskellige HPV-test, der er klinisk valideret, og derfor er det egentlig ikke så afgørende, at det er Cobas,” siger Louise T. Thomse

Emner: hpv-test

Del artiklen med dine venner