sortModerat motion som en daglig gåtur kan give dig en række fordele.

Motion forlænger livet for dig med tyktarmskræft

Har du fremskreden tyktarmskræft og metastaser, har du større chance for overlevelse, hvis du er fysisk aktiv end hvis du ikke får dyrket motion.

Det viser en analyse af en stor klinisk undersøgelse, som blev præsenteret på Gastrointestinal Cancers Symposium i San Francisco i slutningen af januar.

Analysen omfatter 1.231 patienter, der deltog i et fase 3-forsøg med kemoterapi for metastatisk tyktarmskræft. På det tidspunkt, patienterne begyndte at modtage kemoterapi, rapporterede de deres fysiske aktivitet gennem et spørgeskema. Baseret på svarene fastslog forskerne omfanget af fysisk aktivitet for hver patient, defineret ved såkaldte MET-timer (The Metabolic Equivalent of Task)om ugen, det vil sige, hvor meget energi patienterne brugte på fysisk aktivitet om ugen.

De mest fysisk aktive patienter, var aktive i 18 eller flere MET-timer om ugen, svarende til 30 eller flere minutter hver dag af moderat fysisk aktivitet, såsom at gå, gøre rent eller lave havearbejde. Den gruppe, der var mindst fysisk aktive, var engageret i mindre end tre MET-timer om ugen, hvilket svarer til 30 minutters fysisk aktivitet om ugen.

Forskere korrigerede for faktorer, der kunne påvirke patientens evne til at være fysisk aktive, såsom alder, generelt helbred, kropsvægtforandring, andre kroniske sygdomme samt typen af kræftbehandling, de havde modtaget.

Resultaterne af analysen viser, at de patienter, som på tidspunktet, de startede kemoterapi, rapporterede, at de dyrkede fysisk aktivitet svarende til 30 eller flere minutters moderat motion dagligt havde en reduktion på 19 procent i dødelighed og en reduktion på 16 procent i kræftprogression.

I en sekundær, eksplorativ analyse var mere tid brugt på ikke-energisk fysisk aktivitet, såsom at gå eller græsslåning, forbundet med forbedret overlevelse. Folk, der i fem eller flere timer om ugen beskæftigede sig med ikke-kraftig aktivitet, havde en reduktion i dødeligheden på 25 procent. Der var derimod ingen påviselige sammenhænge mellem kraftig fysisk aktivitet, såsom at løbe og dyrke sport, og nedsat dødelighed og kræftprogression.

Forskerne bag resultater fremhæver, at analysen viser, at det ikke kræver en masse fysisk aktivitet at forbedre sine muligheder som patient med metastatisk tyktarmkræft. Selv ved at være fysisk aktive i så lidt som 30 minutter om dagen kan patienterne opleve en række fordele, understreger forskerne.

Undersøgelsen er den første af sin art, der viser, at motion er gavnligt for tyktarmskræftpatienter med fjernmetastaser. Tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem regelmæssig motion og forbedrede resultater hos patienter med tyktarmskræft i en tidligere fase (uden fjernmetastaser).

Emner: tyktarmskræft

Del artiklen med dine venner