Mennesker med svedproblemer lider meget ofte også af angst

Får man hyperhidrose – overdreven svedproduktion – er man i stor risiko for at få angst. Det viser en dansk undersøgelse af patienter med store svedproblemer, hvor konklusionen er, at næsten halvdelen af patienterne viser tegn på psykisk sygdom.

”Vi fandt, at det ikke er depression, der er det store problem, men at angst til gengæld slår voldsomt ud. 45 procent af patienterne var på grænsen til det behandlingskrævende,” fortæller Johannes K. Kristensen, overlæge dr. med. på Hyperhidroseklinikken, Empano i København og førsteforfatter på studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Acta Dermato-Venereologica .

Han forklarer patienternes angst med det stadigt tilbagevendende problem, som deres anfald af overdreven sved giver:

”Sveden kommer som lyn fra en klar himmel. Der er ikke noget system i det. Typisk kan patienterne ikke forudse, hvornår det kommer. Det er et bagholdsangreb hver gang. Og det er meget angstprovokerende for dem, at de hverken kan forudse eller styre svedanfaldene.”

Mere ængstelige end alle andre

I studiet inkluderede forskerne 95 patienter med svær hyperhidrose og lav livskvalitet. Undersøgelsen blev gennemført via et spørgeskema til patienterne, hvor de skulle svare på, hvordan de havde det ift. flere parametre.

De fleste havde størst svedproblemer på hænder, fødder og armhuler, og studiet viste, at otte patienter var diagnosticeret med depression og tre med angst. Ni fik psykofarmaka. Patienterne var dobbelt så ængstelige som befolkningen generelt med kvinder som de markant mest ængstelige. Konklusionen lyder, at 45 procent af patienterne med hyperhidrose også har en psykisk sygdom. Og forskerne noterer, at patienter med andre hudsygdomme i andre studier ikke har scoret nær så højt.

Lægerne skal vide mere

Baggrunden for studiet var en systematisk gennemgang - også offentliggjort i tidsskriftet Acta Dermato-Venereologica - af syv kontrollerede studier af angst og depression ved primær hyperhidrose, som gjorde det tydeligt, at der er behov for flere studier på dette felt. De fleste af de syv studier konkluderede, at angst og depression er almindeligt hos patienter med hyperhidrose, og at det er noget praktiserende og andre læger skal være opmærksomme på, når de behandler disse patienter.

Gennemgangen af de syv studier – som blev foretaget af Johannes K. Kristensen og kolleger – resulterede imidlertid i tal for psykiatrisk komorbiditet, der varierede fra nul til næsten 50 procent for angst og fra nul til 60 procent for depression, afhængigt af patientgrupper og målemetoder. Og dette førte til et ønske hos de danske forskere om at gennemføre et observationsstudie på dansk grund for at se på sammenhængen her. Også for at kunne vurdere, om patienterne har behov for psykologisk behandling sideløbende med behandlingen af svedproblemerne.

Foreløbig har forfatterne konkluderet, at hurtig og effektiv behandling er bedste vej til lindring.

Det er derfor af samfundsmæssig betydning at lette patienternes vej i systemet. Hermed sigtes til, at lægernes viden skal udbygges. Udokumenterede og bivirkningstyngede behandlinger skal undgås. Forskning i nye tiltag skal øges og ventetiderne skal ned, lyder det fra overlægen.

Emner: sved

Del artiklen med dine venner