Børn og unge med psoriasis skiftes alt for sent til systemisk behandling

Hvert tredje barn eller ung med psoriasis underbehandles og fastholdes for længe i topisk behandling alene.

Selvom udelukkende topisk behandling kan være tilstrækkelig, kan psoriasispatienter have behov for en mere intensiv behandling for at kontrollere deres sygdom. Men hvert tredje barn, ung eller unge voksen bliver ikke skiftet til systemisk behandling i tide.

Sådan ser det i hvert fald ud til at være i Holland, ifølge et nyt studie, som netop er blevet publiseret i British Journal of Dermatology, og hvis konklusion lyder:

“I en population af pædiatriske og unge psoriasispatienter med mild til svær psoriasis har en tredjedel brug for mere intensiv behandling end udelukkende topisk terapi for at kontrollere deres sygdom. Vi betragter median tid, indtil skifte til systemisk er for lang," konstaterer de hollandske forskere.

I Danmark er cirka 30.000 børn og unge ramt af psoriasis, men den viden, som man har om tidsrummet mellem den tid, hvor børn og unge anvender topisk behandling og frem til at de eventuelt skifter til systemisk behandling, er lille.

For at bestemme median tid fra psoriasis begyndelse indtil udelukkende topisk seponering og/ eller skifte til systemisk behandling samt for yderligere at identificere patientkarakteristika, der er forbundet med skift til systemiske behandlinger udtog forskerne data fra en potentiel observationsgruppe af begyndende psoriasispatienter fulgt ind i ung voksen alder fra 2008 til 2018.

De samlede analyser viste at 62,3 procent af de 448 patienter forblev udelukkende på topisk behandling. 14,3% skiftede fra topisk behandling til fototerapi, men ikke til systemisk behandling; og 23,4% skiftede til systemisk behandling.

 

Del artiklen med dine venner