I Atopisk eksem forening er formand, Anne Vastrup, særdeles tilfreds med den nye afgørelse fra Medicinrådet.

Patientforening jubler: Børn og unge med børneeksem kan nu få nyt lægemiddel

Børn og unge mellem 12 og 17 år med børneeksem (atypisk eksem), som ikke har haft tilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling, bør i stedet kunne få lægemidlet dupilumab, lyder ny afgørelse fra Medicinrådet. Det vækker glæde i Atopisk eksem forening.

Medicinrådet begrunder blandt andet sin afgørelse med, at ’dupilumab samlet set ser ud til at være mere sikkert end de lægemidler, man bruger i dag’ i behandling’ af de 12-17 år. Og fortsætter:

”Vi anbefaler dupilumab, fordi vi vurderer, at dupilumab samlet set ikke ser ud til at være dårligere end de lægemidler, man bruger i dag,” skriver Rrdet, som vurderer, at 6,7 procent af de danske unge i alderen 12-16 år har atopisk eksem i alle sværhedsgrader, og at cirka. 50 unge i alderen 12-17 år i dag får systemisk behandling for atopisk eksem.

I Atopisk eksem forening er formand, Anne Vastrup, særdeles tilfreds med den nye afgørelse:

 "Det glæder mig meget, at lægerne nu har endnu en mulighed for behandling til unge, som er hårdt ramt. Svær atopisk eksem betyder meget for livskvaliteten, og atopisk eksem rammer patienter "tre-fold", da den for det første er en irriterende hudsygdom, for det andet klør, som hvis man har myggestik over hele kroppen, og for det tredje fordi den medfører problemer med nattesøvn.”

Medicinrådet har da også i sin afgørelse lagt vægt på, at målene med behandling med dupilumab er at opnå reduktion af eksemets udbredelses- og sværhedsgrad samtidig med, at færre oplever alvorlige bivirkninger, og at livskvaliteten ikke bliver dårligere, når man sammenligner med de lægemidler, man bruger i dag. Og i forhold til netop disse mål står dupilumab stærkere end ciclosporin ifølge Medicinrådet:

”Ciclosporin er det eneste lægemiddel, der er godkendt til unge patienter med atopisk eksem, dog kun til patienter som er mindst 16 år. De lægemidler, man bruger i dag, har desuden velkendte bivirkninger, heraf nogle alvorlige, og ciclosporin kan kun anvendes i op til to år i alt over en livstid,” anfører Rådet i sin vejledning.

En vurdering som formand, Anne Vastrup er helt enig i:

”Der var i forvejen en begrænsning i behandlingsmuligheder for unge eksem patienter, da Ciclosporin ikke er rekommanderet til patienter under 16 år. Det er derfor dejligt, at Dupilumab nu er en mulighed, og at Dupilumab ikke ser ud til at have dårligere effekt eller sikkerhedsprofil end ciclosporin.”

 Medicinrådet understreger dog, at dupilumab ikke hermed nødvendigvist skal opfattes som værende et nyt første valg, men således skal bruges til:

”Patienter i alderen 12-17 år med svær atopisk eksem, som er kandidater til systemisk ciclosporin, hvor der er behov for hurtigt indsættende effekt af den systemiske behandling på grund af svær opblussen i eksemet. Patienter i alderen 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem, som har haft utilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling eller vurderes ikke at være kandidater til nuværende systemiske behandling.”

 Om sine beregninger af Regionernes fremtidige udgifter forklarer Rådet:

 ”Sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige, idet Rådets fagudvalg anslår, at der samlet er 15-30 patienter i alderen 12-17 år, der vil være kandidater til Dupilumab, heraf 5-10 med svær lokaliseret atopisk eksem, hvorfor fagudvalget anslår, at der samlet vil være 13-16 nye tilfælde pr. år, der vil være kandidater til Dupilumab”.

Christian Vestergaard, overlæge og lektor Aarhus Universitetshospital er enig i, at anbefalingen næppe kommer til at vælte budgetterne:

”Hvor mange patienter det reelt kommer til at dreje sig om er usikkert, men næppe mere end et par håndfulde,” vurderer Christian Vestergaard, som værdsætter at have fået flere behandlingsmuligheder til børn og unge fra 12-17 år.:

”Det er en vigtig alder med udvikling og skolegang og derfor velkomment, at man vælger at sige, at det kun er én systemisk behandling patienten skal have prøvet inden dupilumab behandling.”

 

Emner: børneeksem atopisk eksem

Del artiklen med dine venner