Fugtighedscremer til babyer hjælper ikke på udvikling af eksem

Norske, svenske og britiske forskere advarer nu i to forskellige store studier mod at anvende blødgørende fugtighedscremer til babyer i forsøg på at mindske risikoen for, at børnene udvikler atopisk eksem.

Daglig brug af fugtighedscremer hjælper ikke babyer mod atopisk eksem, lyder konklusionerne i to nye henholdsvis britiske og norske studier, som hver især har undersøgt, om en daglig indsmøring med blødgørende fugtighedscremer kan forebygge, at børn får eksem. I begge studier er svaret: ’Nej det gør ingen forskel'. I et af studierne har man herudover haft en tredje forsøgsarm, hvor man undersøgte, om kost med for eksempel æg og peanuts efter seks måneder ville gøre en forskel på udviklingen af eksem. Også her var konklusionen: 'Nej'.

I det britiske, randomiserede studie, The BEEP study fra Clinical Trial Units, Nottingham University og offentliggjort i Lancet udførte forskerne et multicenter, randomiseret studie på 12 hospitaler og fire lægecentre i hele England om, hvorvidt daglig brug af fugtighedscreme fra børnenes fødsel og et år frem ville kunne forhindre udbrud af eksem blandt højrisiko børn, det vil sige børn, hvor mindst en af forældrene havde diagnosticeret atopisk eksem, astma eller allergi.

I kontrolgruppen modtog forældrene alene standardrådgivning omkring hudpleje for småbørn, mens forsøgsgruppens forældre udover standardrådgivningen også blev bedt om at smøre børnene med fugtighedscreme dagligt indtil de fyldte et år. Forsøget omhandlede 1394 nyfødte, og når børnene var fyldt to år, blev de undersøgt for eksem. To-års undersøgelserne viste, at 23 procent af børnene i gruppen med daglig fugtighedscreme og 25 procent i kontrolgruppen havde eksem. Men ikke nok med at smøringen ikke gjorde nogen markant positiv forskel, så viste det sig, at de hyppige indsmøringerne gav andre hudproblemer for børnene ifølge studiets førsteforfatter, Joanne. R Chalmers:

”Vi fandt intet bevis for, at daglig påføring af fugtighedscreme gennem det første leveår forhindrer eksem hos børn med høj risiko, men i stedet evidens, som tyder på en øget risiko for hudinfektioner. Vores undersøgelse viser således, at familier med eksem, astma eller allergisk rhinitis ikke bør bruge daglig fugtighedscreme i forsøg på at forhindre eksem hos deres nyfødte,” skriver Ph.d. ved Center for evidensbåren Dermatology, Nottingham, Joanne. R Chalmers, som var overrasket over studiets fund. Blandt andet fordi to små tidligere pilotstudier har vist, at fugtighedscreme muligvis var en anvendelig metode til forebyggelse:

”Fugtighedscremer er billige, alment tilgængelige og bruges i vid udstrækning til behandling af eksem, og hvis de er effektive til at forhindre eksem, kan de repræsentere et gennembrud i at reducere eksemforekomst globalt. Derfor gennemførte vi dette store, pragmatiske studie for at undersøge hypotesen om, at brug af fugtighedscremer i det første leveår hos spædbørn med høj risiko kan forhindre eksem,” forklarer Joanne. R Chalmers, som altså nu direkte advarer mod brugen af fugtighedscremer til disse børn ”indtil ny evidens må forelægge”.

Også et tilsvarende nyt norsk-svensk studie, fra henholdsvis Oslo Universitets Hospital og Karolinska Universitets Hospital i Stockholm, (også offentliggjort i The Lancet) når frem til, at indsmøring med cremerne ikke virkede.

I studiet medvirkede 2397 nyfødte babyer, hvoraf 575 blev smurt ind fra de blev født og et år frem, en anden gruppe på 642 børn, som tidligt blev udsat for peanuts, komælk, hvede og æg, en tredje gruppe på 583 børn som både fik særlig hudpleje og diæt med mistænkte fødevareallergener og en fjerde gruppe 596 børn i kontrolgruppen. Målet var at undersøge børnenes udvikling af atopisk eksem op til deres et-års fødselsdag: 

”Hverken tidlig anvendelse af fugtighedscremer eller tidlig komplementær kost reducerede udviklingen af ​​atopisk dermatitis efter 12 måneder. Vores undersøgelse understøtter ikke brugen af ​​disse interventioner til at forhindre atopisk dermatitis ved 12 måneders alder hos spædbørn,” skriver forskerne, der også påpeger, at babyerne som blev udsat for komælk, peanuts, hvede og æg heller ikke havde udviklet mere eksem end andre babyer i forsøget.

Del artiklen med dine venner