For at øge sine chancer for at undgå langvarig og kronisk spasticitet er det ofte afgørende at sætte ind med behandling hurtigt, pointerer Bo Biering-Sørensen.

Hurtig behandling kan eliminere spasticitet efter stroke

Rigtig mange danskere får et slagtilfælde - dét, lægerne kalder et stroke. Mange kommer sig fuldstændig, og nogle oplever problemer i en begrænset tid - men over hver tiende får invaliderende spastiske symptomer. 

Den danske ekspert Bo Biering-Sørensen mener dog, at det er vigtigt, patienter og pårørende ved, at skaderne kan minimeres, bl.a. via hurtig behandling med det, der kaldes botulinum toxin.

Efter et slagtilfælde får 40 procent spasticitet, og omkring 12 procent får så store problemer med overaktivitet i musklerne, at de udvikler invaliderende spasticitet. Det kan give konstante kramper, og det kan ’låse’ muskler og led, så man f.eks. ikke kan gå.

Det fortæller Bo Biering-Sørensen, klinikansvarlig for spasticitetsklinikken, Klinik for Bevægelsesforstyrrelser og Neurologisk Smerteklinik på rigshospitalet i Glostrup.

Hans understregning kommer, fordi der netop for tiden er politisk opmærksomhed omkring eftervirkningerne efter et slagtilfælde/stroke bl.a. fordi regeringen har forebyggelse og bedre behandling af stroke som en del af udspillet til sundhedsreformen. Regeringens målsætning er reduktion af stroke, bedre overlevelse efter stroke, og at flere overlever uden handicap.

I en tidligere artikel på Kardiologisk Tidsskrift, som henvender sig til lægerne, har Bo Biering-Sørensen givet udtryk for, at mange læger skyder med spredehagl, når de behandler invaliderende spasticitet efter stroke.

”Hvis man får spasticitet, kan det bl.a. behandles med botulinum toxin, der mindsker den overdrevne muskelspænding i ca. tre måneder, hvorefter man normalt skal have en ny behandling for at holde effekten ved lige,” siger han.

Man mindsker dermed den uhensigtsmæssige overaktivitet uden at fjerne de gavnlige kræfter, patienten har. Dette kan f.eks. medføre, at en patient pludselig kan åbne hånden igen. Dette arbejder man også på ved fysisk genoptræning.

Hurtig handling vigtig

For at øge sine chancer for at undgå langvarig og kronisk spasticitet er det ofte afgørende at sætte ind med behandling hurtigt, pointerer Bo Biering-Sørensen.

”Man kan med fordel behandle tidligt med botulinum toxin, og hvis man bliver behandlet lige så snart, der opstår invaliderende muskel-overaktivitet - potentielt kort tid efter et stroke - er det for nogle patienter nok. Så behøver de ikke yderligere behandlinger. Det har jeg set i praksis, og man har set en tendens i den retning i nogle studier, hvor man har behandlet dem meget tidligt i deres forløb.” 

Effekt efter få dage

Bo Biering-Sørensen peger på, at fokus efter stroke normalt ligger på, at man genoptræner lammelser. På samme måde, som man genoptræner lammelser, kan træning til en vis grad holde muskel-overaktiviteten (spasticiteten) nede.

”Men det er sjældent nok,” siger Bo Biering-Sørensen og uddyber:

”Man bør som udgangspunkt behandle de her patienter med botulinum toxin med det samme, såfremt de har fokal, multifokal eller segmental udbredning af spasticiteten, når de begynder at udvikle invaliderende spasticitet.”

Specialisten understreger, hvor hurtigt man som patient kan få en effekt.

”Når vi injicerer med botulinum toxin begynder det at virke allerede efter fire dage til én uge efter injicering, og der er maksimal effekt efter ca. en måned. Efter 2-2,5 måneder begynder det at aftage, og patienterne bliver typisk rebehandlet efter ca. tre måneder, hvis det ikke er lykkedes at ’slukke’ for muskel-overaktiviteten tidligt efter skaden,” forklarer Bo Biering-Sørensen.

Han tilføjer, at spasticiteten og eventuelle følgesmerter kan risikere at vende tilbage senere.

”Nogle patienter er måske fri for svære smerter i en lang periode, og så begynder de at komme igen. Vi har også set patienter, som man har behandlet i flere år, hvorefter vi kan øge tiden imellem hver behandling. Størstedelen af patienterne har dog behov for behandling hver tredje måned resten af deres liv,” siger Bo Biering-Sørensen.

 

FAKTA: Behandlingsmuligheder til muskeloveraktivitet er følgende: 

Til fokal, multifokal og segmental spasticitet:

  • Botulinum toxin behandlinger
  • Neurolyse
  • Neurotomi
  • Ortopædkirurgi (med bl.a. forlængelse af sener)

Til multisegmental og generaliseret spasticitet:

  • Tabletbehandlinger
  • Baklofen pumpebehandlinger
  • Single dorsal rhizotomy

Alle behandlinger kan desuden kombineres.

 

Kilde: Spasticitetsklinikken, Rigshospitalet i Glostrup

Emner: stroke

Del artiklen med dine venner