”Lidt populært sagt sidder 20 procent af problemet i hjertet, mens 80 procent sidder i hovedet. Derfor består en stor del af vores behandling i at tale med patienterne om deres oplevelser," siger Andi Eie Albertsen.

Patienter med hjerteflimmer kan blive bedre til at mestre egen sygdom

Et online-spørgeskema kan gøre patienter med atrieflimren mere trygge og bedre i stand til at håndtere egen sygdom. For lægerne betyder det, at de bedre kan tilrette deres konsultation efter den enkelte patient og se, hvordan patientens mestring af sygdommen udvikler sig over tid.

Atrieflimren er ikke nødvendigvis livsfarligt, men kan være stærkt ubehageligt, og der følger oftest angst og utryghed med. Derfor er man på Afdelingen for Hjertesygdomme på Hospitalsenheden Midt i Viborg nu sammen med AmbuFlex i Region Midtjylland gået i gang med at udvikle et online-spørgeskema til patienter med atrieflimren. Målet er at gøre behandlingen bedre og mere målrettet – og ikke mindst gennem uddannelse at gøre patienter bedre i stand til at mestre deres egen sygdom. Det fortæller Andi Eie Albertsen, som er overlæge på Afdelingen for Hjertesygdomme på Hospitalsenheden Midt i Viborg.

”Lidt populært sagt sidder 20 procent af problemet i hjertet, mens 80 procent sidder i hovedet. Derfor består en stor del af vores behandling i at tale med patienterne om deres oplevelser. Vi forsikrer dem om, at de sagtens kan leve et normalt liv med blandt andet rejser og sociale arrangementer, når blot de tager deres blodfortyndende medicin. Helt konkret kan det betyde, at de i en ubehagelig situation ved, at de ikke behøver at ringe 112, men i stedet tage en tablet.”

Bedre forberedt til samtalen

Oplysningerne fra spørgeskemaerne vil give lægerne og afdelingen et bedre overblik over, hvordan patienterne selv oplever deres symptomer og helbredstilstand. Samtidig er målet også, at patienterne vil opleve, at samtalerne i klinikken i højere grad er målrettet lige netop deres situation. Afdelingen har før brugt et spørgeskema på papir, men er man i gang med at udvikle en digital løsning, der giver afdelingen et langt bedre overblik over patientens tilstand over tid, forklarer Andi Eie Albertsen:

”Patienterne svarer på spørgeskemaet derhjemme, inden de møder op til konsultationen. Det giver dem muligheden for at tale om deres oplevelser og symptomer med en ægtefælle eller en anden pårørende, og på den måde er de godt forberedt til samtalen i klinikken. Og jo mere vi ved om patientens tilstand, når han eller hun kommer i klinikken, jo bedre kan vi målrette vores konsultation og hjælpe patienterne. Vi vil også gennem svarerene over tid se, om der er en udvikling i patienternes mestring af egen sygdom. Vores mål er altid, at patienterne kan leve så normalt et liv som muligt, og her er målrettede samtaler med læge og sygeplejerske vigtige.”

Afdelingen for Hjertesygdomme på Hospitalsenheden Midt i Viborg har vægtet brugerinddragelse i udarbejdelse af spørgeskemaerne højt. Allerede tidligt i processen inddrages patienterne for at udstikke den rigtige retning for projektet. Afdelingen har netop haft tre patienter til interview om, hvad deres behov er, og om hvordan et spørgeskema skal udformes.

Løsningen bliver lige nu udviklet i Viborg. De øvrige hjerteafdelinger i Region Midtjylland får også mulighed for at deltage i udviklingen og bruge spørgeskemaerne til deres patienter.

Ifølge Hjerteforeningen lider over 144.000 danskere af atrieflimren

Emner: atrieflimmer hjerteflimmer sundhedspolitisk

Del artiklen med dine venner