"Generelt betragter vi alle hjerte-patienter som værende potentielt i øget risiko, fordi de ofte har mindre modstandskraft. Derfor er det vigtigt, at man uanset graden af hjertesygdommen, holder sig til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen," siger Michael Mæng.

Hjertespecialist om coronavirus: Det skal du passe på som hjertepatient

Alle hjertepatienter bør være særligt omhyggelige med at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at undgå at blive smittet med coronavirus, understreger overlæge på Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital. De bør desuden ikke tage Ipren, hvis de bliver syge. Medicinen kan nemlig forværre hjertesygdommen.

De foreløbige data fra COVID-19-udbruddet i Kina peger på, at de, som blev alvorligt syge af virus, i mange tilfælde ud over at være ældre også havde flere kroniske sygdomme samtidig. Det samme siger en undersøgelse fra Italien. Mange hjertekar-patienter falder indenfor den kategori, fordi de netop ofte har flere kroniske lidelser, og de bør derfor være ekstra opmærksomme på at forsøge at undgå smitte. Det pointerer overlæge på Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Michael Mæng:

”De samme forholdsregler gælder for hjertepatienter som for andre danskere: Det er vigtigt at ændre adfærd i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Men det er særligt vigtigt for de mere sårbare patienter som for eksempel hjerte-patienter. Hjertesygdom optræder hyppigt sammen med diabetes, forhøjet blodtryk og lungesygdom, og vi ved, at ud over alder, så er det en risikofaktor at have flere kroniske sygdomme med i bagagen.”

Alle hjertepatienter er i øget risiko

Man kan som hjerte-patient være velbehandlet og stabil, have ingen eller ganske få symptomer, men man kan også have svær hjertesygdom med mange og svære symptomer. Det sidste øger risikoen for at udvikle en svær og behandlingskrævende infektion, understreger Michael Mæng:

”Man har højere risiko for at udvikle en alvorlig infektion, hvis man har en alvorlig og ikke vel-kontrolleret hjertesygdom. Men generelt betragter vi alle hjerte-patienter som værende potentielt i øget risiko, fordi de ofte har mindre modstandskraft. Derfor er det vigtigt, at man uanset graden af hjertesygdommen, holder sig til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.”

Ipren øger risiko for at forværre hjertesygdom

En del patienter spørger lige nu til deres medicin, fortæller Michael Mæng – men der er ingen data, der for nuværende peger på, at medicineringen bør ændre sig, hvis man som hjertesyg bliver syg af COVID-19. Ét meget vigtigt råd er dog, at man helt undlader at benytte Ipren til smertelindring, hvis man bliver syg, understreger han:

”Flere danske registerstudier viser, at hjertepatienter bør vælge anden smertelindring end NSAID-præparater, herunder Ipren, fordi det risikerer at forværre hjertesygdommen.”

Hjertepatienter med stabil sygdom bør vente

Michael Mæng understreger, at man på landets hjerteafdelinger naturligvis fortsat behandler de akutte patienter fuldstændigt, som man gør på ethvert andet tidspunkt:

”Vi har og vil fortsat have tid og kapacitet til at tage os af de akutte patienter. Men vi anbefaler, at man som hjertepatient med stabil sygdom venter med at komme til kontrol på hospitalet for ikke at blive udsat for unødvendig smitterisiko.”Følgende personer er særligt sårbare i forhold til coronavirus

• Ældre (≥ 70 år) og kronisk syge
• Personer med moderat til svær grad af hjertesygdom, lungesygdom, forhøjet blodtryk, kræftsygdom og dårligt reguleret diabetes.
• Personer med flere kroniske sygdomme samtidig.
• Patienter i behandling med immunsupprimerende medikamenter.
• Hjertepatienter, som er moderat til svært medtaget af deres hjertesygdom og har symptomer, som begrænser dem i dagligdagen, for eksempel åndenød, brystsmerter, hjerterytmeforstyrrelser. Det kan være patienter med hjertesvigt (nedsat hjertepumpefunktion), åreforkalkningssygdom (i hjertet eller i benene), hjerterytmeforstyrrelser (for eksempel atrieflimren), hjerteklapsygdom, nyligt operererede patienter (for eksempel efter bypassoperation, klapoperation).
• Børn, unge og voksne med moderat til svær medfødt hjertesygdom og hjertetransplanterede.

Kilde: Hjerteforeningen

 

Emner: corona

Del artiklen med dine venner