Europa holder fast i blodtryksgrænser

Sidste år sænkede amerikanerne grænserne for, hvad et normalt blodtryk er. Men nye europæiske retningslinjer for diagnosticering og behandling af forhøjet blodtryk bevarer grænsen på 140/90. Til gengæld anbefaler de en mere aggressiv behandling for visse grupper af patienter.

De nye retningslinjer blev kort præsenteret på European Society of Hypertension (ESH) kongressen i Barcelona og bliver offentliggjort i deres fulde længde på den store European Society of Cardiology (ESC) kongres i München til august. Og kernen i nyheden er, at europæerne holder fast i den mere konservative tilgang til for højt blodtryk og undlader dermed at følge i hælene på amerikanerne, der sidste år gik et skridt videre og sænkede grænserne til 130/80.

Mere aggressiv behandling

De europæiske guidelines anbefaler medicinsk behandling for de fleste patienter med forhøjet blodtryk for at få alle under 140. For dem under 65 år anbefales en grænse på 130 for de, der kan tåle det. Også for de ældre kan den medicinske behandling begynde ved 140, hvor grænsen før var 150.

Et af formålene med de nye retningslinjer har været at forenkle anbefalingerne til behandling. 

Andre aspekter af de europæiske retningslinjer, der vil blive debatteret mere detaljeret til august, når den fulde version frigives, handler om statinbehandling til mange flere patienter end i dag – bl.a. baseret på den samlede kardiovaskulære risiko.

Får næppe betydning i Danmark

Herhjemme siger overlæge dr. med. Kent Lodberg Christensen fra Hjertemedicinsk afd. ved Aarhus Universitetshospital, at de nye europæiske guidelines efter al sandsynlighed ikke kommer til at ændre praksis i Danmark og næppe heller vil ændre noget i de danske anbefalinger. Efter offentliggørelsen af de europæiske retningslinjer vil lægerne dog som vanligt se på dem for at beslutte, om de skal tiltrædes herhjemme.

 

Hvad betyder 140/90 mmHg?

  • Det første tal er det systoliske blodtryk.
  • Det er det tryk, der opstår i pulsårerne, mens hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i kroppen.
  • Det andet tal er det diastoliske blodtryk.
  • Det er det hviletryk, der er i pulsårerne, mens hjertet afslappes mellem to slag.
  • Blodtryk måles med kviksølvmanometer og angives som millimeter kviksølv, det vil sige mmHg.

 

Emner: blodtryksmedicin forhøjet blodtryk

Del artiklen med dine venner