Du kan måske droppe gigtmedicinen

Nu er der godt nyt for de mange gigtpatienter der tager medicin, for noget tyder på, at de kan nedtrappe eller helt undvære medicinen.  

Et nyt forskningsprojekt på Aalborg UH vil undersøge om der kan reduceres på medicindosis hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.

Behandlingen af patienter med leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt har de senere år givet betydelig bedre resultater. Patienter som før ville være invalideret af deres sygdom kan fortsætte et aktivt liv og være i arbejde.

”Det er virkelig positivt. Den gængse opfattelse har dog været, at den biologiske behandling var livslang. Men nyere forskning viser faktisk, at hos mange leddegigt-, psoriasisgigt- og rygsøjlegigtpatienter kan udviklingen i sygdommen holdes i ro, selv når der drosles ned på medicinen, fortæller Annette Schlemmer, der er forskningsansvarlig overlæge i Reumatologi, Aalborg Universitetshospital.

Særligt for psoriasisgigt og rygsøjlegigt er der indikationer på, at den medicinske behandling i nogle tilfælde helt kan standses, uden at sygdommen igen blusser op. Der findes dog ingen entydig dokumentation, og det vil Annette Schlemmer sammen med overlæge Salome Kristensen og ph.d.-studerende Line Uhrenholt gøre op med i et nyt forskningsprojekt.

Ifølge Salome Kristensen er der nemlig gode grunde til at reducere brugen af medicin:

”Medicinen er ikke uden bivirkninger. Der er blandt andet øget risiko for alvorlige infektioner. Hvis vi kan gøre den livslange behandling til en tidsbegrænset kur, hvor man – måske i en periode – slet ikke får medicin, vil man kunne spare patienten for unødige bivirkninger, for ikke at tale om de gener, der er ved at skulle på hospitalet for at modtage behandling,” siger hun.

Patinterne skal bidrage

Det nye forskningsprojekt skal køre over de næste godt og vel tre år.

”Styrken ved projektet er, at patienterne får medindflydelse på nedtrapningen og selv skal være med til at sætte tempoet,” fortæller Line Uhrenholt som skal stå for indsamling og behandling af data i projektet.

Forskergruppen håber, at studiet vil kunne hjælpe med at afklare, hvordan man bedre kan udnytte biologisk behandling, således at patienterne får den dosis, de har behov for og i den periode, der er behov for det.

 

Projektet har netop fået bevilget 2.8 mio. kr. i støtte fra Regionernes Medicinpulje. Foruden Aalborg Universitetshospital deltager også Regionshospitalet Silkeborg og Odense Universitetshospital i projektet.

Emner: gigt

Del artiklen med dine venner