Styrke i hånden kan afsløre diabetesrisiko

Styrken af en persons håndgreb kan blive en let og hurtig måde at screene for en persons øgede diabetesrisiko.

Det antyder en ny undersøgelse fra Oakland University, hvor forskere har analyseret den store befolkningsundersøgelse NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) fra første halvdel af 2010erne for at se om man kunne korrelere deltagernes håndgreb med en udvikling af diabetes.

Muskelsvaghed er kendt for at være forbundet med type 2-diabetes hos ellers tilsyneladende sunde voksne, men tidligere forskning har ikke fundet en måde at vurdere dette pålideligt. Med  den nye undersøgelse har det været muligt at identificere konstante grebstyrke-skæringspunkter i forhold til kropsvægt, køn og aldersgruppe i en stor nationalt repræsentativ prøve af deltagere, der var forhåndsscreenet for komorbide tilstande som hypertension.

I undersøgelsen blev en billig bærbar håndgrebs-dynamometerenhed brugt til at bestemme hånd- og underarmsstyrke.

Efter at have kontrolleret for sociodemografi (dvs. race / etnicitet, uddannelse, fattigdom, køn og alder), livsstilsfaktorer (dvs. stillesiddende opførsel, alkoholbrug og rygning) og taljeomfang, identificerede efterforskerne grebstyrkeniveauerne hos risiko-patienter, der ellers var sunde.

Disse niveauer præsenteres med alders- og kønspecifikke skærpepunkter for grebstyrke, der svarer til forskellige kropsvægte for at øge brugervenligheden for praktikere som indikatorer for, hvornår yderligere diagnosticering af diabetes er berettiget.

"Vores undersøgelse identificerer niveauerne af håndtagets styrke/svaghed der korrelerer med T2DM hos ellers sunde mænd og kvinder i henhold til deres kropsvægt og -alder. Læger og andre har nu en pålidelig test til at opdage det tidligt, inden der er opstået komplikationer," forklarer chefforsker Elise C. Brown, fra Department of Public and Environmental Wellness ved Oakland University, Rochester, MI, USA.

For eksempel er skærepunktet for kvinder i alderen 50-80 år på 0,49. Dette betyder, at hvis en 60 år gammel kvindes samlede grebstyrke fra venstre og højre hånd er 43 kg, og hendes kropsvægt er 90 kg, vil hendes normaliserede grebstyrke være 0,478. Da denne værdi er mindre end 0,49, indikerer dette, at hun har en øget risiko for diabetes og at yderligere screening er berettiget.

"I betragtning af de lave omkostninger, minimale træningskrav og hurtig evaluering, kunne brugen af ​​de normaliserede grebstyrke-skæringspunkter i denne undersøgelse bruges i rutinemæssige helbredsundersøgelser til at identificere patienter i risikogruppen og forbedre diagnosen og resultaterne," tilføjer dr. Brown, der har fået undersøgelsen offentligjort i tidsskriftet American Journal of Preventive Medicine.

Del artiklen med dine venner