Forskerne undersøger nu, om behandlingen af søvnapnø også har indvirkning på patienternes diabetes.

Uanset din vægt: Diabetes kan give skjult søvnapnø

En undersøgelse har vist, at mange med type-1 diabetes også lider af søvnapnø, uanset om de er overvægtige eller ej. Men mange af dem har vænnet sig til trætheden og søger derfor ikke læge. 

Der skal derfor mere fokus på problemet, mener forskers.

Måske kender du følelsen af ikke at være rigtig udhvilet, når du vågner om morgenen. Og måske oplever du også at blive døsig, når du ser tv, sidder til et langt møde eller holder i krydset for rødt. Det gør rigtig mange patienter med både type-1 og -2 diabetes. De færreste forbinder det imidlertid med sygdommen søvnapnø.

Men i 2011 viste et forskningsstudie fra Steno Diabetes Center, at mindst en tredjedel af patienter med type-2 diabetes også lider af søvnapnø. Og i efteråret 2014 viste en dansk undersøgelse, at næsten halvdelen med type-1 diabetes også lider af søvnapnø i større eller mindre grad. Bag undersøgelsen står blandt andre reservelæge og ph.d.-studerende Anne Margareta Banghøj fra Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling i Hillerød.

”Vi kunne ligefrem se, at selvom diabetespatienterne var helt normalvægtige, var der en tredjedel af dem, der også havde søvnapnø. Tidligere har man måske tænkt, at det bare var en dårligt reguleret type-1 diabetes, der gjorde, at patienten klagede over træthed. Men der kan altså være en anden årsag,” fortæller hun.

Mange vænner sig til søvnmangel

I undersøgelsen blev diabetespatienterne screenet for søvnapnø ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og ved hjælp af målinger af deres vejrtrækning under søvn. I spørgeskemaundersøgelsen viste mange af patienterne dog ikke tegn på søvnproblemer og træthed. Derfor kan søvnapnø nemt overses af både patient og praktiserende læge, mener Anne Margareta Banghøj.

”Måske skyldes det, at de her patienter har haft diabetes i mange år, og alene dét trætter dem. Derfor tænker de ikke over, at den træthed, de oplever i hverdagen, også skyldes noget andet,” siger hun og fortsætter:

”Det er tankevækkende, at mange vænner sig til at leve med et vist søvnunderskud. De kan godt fungere i dagligdagen, selvom de falder i søvn foran fjernsynet og har svært ved at koncentrere sig på arbejdet, eller når de læser en bog. Derfor tænker mange ikke over, at de faktisk har symptomer på søvnapnø.”

Vigtigt for din livskvalitet

Når målingerne af patienternes nattesøvn imidlertid afslørede, at de også led af søvnapnø, og søvnapnøbehandlingen blev sat i gang, kom den store forandring, fortæller Anne Margareta Banghøj. 

”Søvn betyder jo rigtig meget for livskvaliteten, og de fik pludselig meget mere energi i hverdagen. Og så kunne de se, hvor skidt de havde haft det før,” siger hun.

Udover den ringe livskvalitet giver søvnapnø desuden risiko for forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, hjertekrampe og blodprop i hjertet. Derfor er det vigtigt, at man søger læge, hvis man har diabetes og oplever meget træthed, fortæller Anne Margareta Banghøj.

”Man skal insistere på at blive undersøgt, hvis man synes, man er træt i løbet af dagen, for der kan altså være en årsag til det,” siger hun.

Det kan du selv gøre

Ved Dansk Center for Søvnmedicin kommer den hyppige forekomst af søvnapnø blandt patienter med type-1 diabetes bag på overlæge Philip Tønnesen, der har arbejdet med søvnapnø siden 1992. Dog er forekomsten af søvnapnø blandt normalvægtige ikke et ukendt fænomen, understreger han. Og han fortæller, at det ofte er partneren, der opdager, at en person har søvnapnø.

”Hvis din partner derfor lægger mærke til, at du snorker og har vejrtrækningspauser om natten, og aldrig er udhvilet om dagen, så skal du overveje at blive henvist til en screening for søvnapnø.

Det er endnu uvist, om behandlingen af søvnapnø også kan have en helbredende effekt på diabetes. Det er Anne Margareta Banghøj og andre forskere fra Nordsjællands Hospital og Aarhus Universitetshospital netop nu ved at undersøge blandt patienter med type-2 diabetes. Men der er ingen tvivl om, at vægttab gavner behandlingen af begge sygdomme, understreger Philip Tønnesen.

”Vægttab er rigtig vigtigt, men det er også svært at opnå. Og det kræver først og fremmest, at man er udhvilet og har overskud,” siger han. 

Emner: type 2 diabetes type1 diabetes søvnapnø

Del artiklen med dine venner