"Vi kan se, at kun halvdelen af kommunens diabetespatienter opfylder deres behandlingsmål for blandt andet blodtryk," siger centerchef Charlotte Glümer fra Center for Diabetes i København

Patienter med diabetes misser deres mål

Mange type 2-diabetespatienter overholder ikke deres kontroller og kender ikke til rehabiliterings-tilbud og når derfor ikke deres behandlingsmål.

“Behandling af type 2-diabetes er blevet langt bedre de seneste år,” siger Charlotte Glümer, der er læge (adjungeret professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU)  og centerchef på Center for Diabetes i København.

 “Men vi kan se, at kun halvdelen af kommunens diabetespatienter opfylder deres behandlingsmål for blandt andet blodtryk, hba1c og kolesterol,” siger centerchefen og understreger, at det skyldes en lang række barrierer dels hos patienten dels i sundhedstrekanten.

Overholdelse er et problem

Patientens barrierer består først og fremmest i, at patienterne ikke overholder deres behandling, ikke kommer til deres kontroller eller overhovedet ikke ser en læge. Det skyldes blandt andet en massiv social slagside, som ofte er forbundet med sygdommen.

“Vi ved, at diabetes langt fra er det vigtigste i patienternes liv. De har ofte mange andre problemer at slås med, som gør, at de ikke har overskud til at tage sig af deres sygdom - og mange gange mærker de ikke deres sygdom. De kæmper med arbejdsløshed, ensomhed, manglende netværk og kontakter, der kunne være støttende, og med andre sygdomme som psykiatriske lidelser,” siger Charlotte Glümer og understreger, at ti procent af Københavns Kommunes diabetespatienter er i antidepressiv behandling, 20 procent har dårligt mentalt helbred og 30 procent har et højt stressniveau.

“De har derfor mange andre problemstillinger i deres liv, som gør, at de ikke får taget deres medicin for forhøjet blodtryk, kolesterol eller diabetes,” understreger hun.

Tættere kontakt - mere viden

En anden barriere for, at alt for mange diabetespatienter ikke opfylder deres behandlingsmål kan være, at patienterne ikke bliver henvist til rehabiliteringstilbud. I Københavns Kommune er det blandt andet Center for Diabetes i København - i andre byer og kommuner er der tale om andre tilbud. Årsagen til at patienterne mange gange ikke bliver henvist korrekt, ligger blandt andet i, at de praktiserende læger ikke kender til indholdet i de kommunale rehabiliteringstilbud. Det kræver derfor bedre kommunikation.

“Vi skal tale bedre sammen. For vi er nødt til at tænke anderledes i sundhedtrekanten. Selvfølgelig skal egen læge være tovholder i patientens liv, men den praktiserende læge skal jo også vide, hvilke rehabiliteringsmuligheder, der er. Og som situationen er lige nu, så ved alt for få læger, at sådan nogen som os findes,” understreger Charlotte Glümer.

Hun påpeger, at relationel koordinering kan være kodeordet - at der skabes nogle fora og samarbejder mellem de praktiserende læger, hospitalerne og rehabiliteringscentrene, som løfter vidensniveauet, og hvor der opstilles nogle mål for patienterne. Det er ifølge Charlotte Glümer derfor oplagt at afprøve disse nye organisatoriske tiltag mellem hospital, praktiserende læger og kommunen.

“Vi skal i langt højere grad have fokus på vores fælles populationsansvar, så sundhedstrekanten ikke bliver til Bermuda-trekanten, hvor vi mister taget i alt for mange patienter. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal være sammen om alt, men at vi har nogle fælles mål så som øget livskvalitet og nedsættelse af morbiditet og mortalitet,” siger hun og tilføjer:

“Vi er godt på vej. Men vi kan blive endnu bedre.”

Fakta om Center for Diabetes

  • Bydækkende specialiseret tilbud i Københavns Kommune.
  • Det første og eneste diabetescenter i Danmark.
  • Ved at samle de forskellige diabetestilbud ét sted skal det være lettere for københavnere med type 2-diabetes at navigere rundt i sundhedsvæsenet og få de rette tilbud.
  • Diabetesforeningen er også til stede i huset.
  • Centeret tilbyder blandt andet psykosocial rådgivning, hjælper med at udvikle nye tilbud og sikrer sammenhæng til regionale og landsdækkende aktiviteter.

Hvad skal Center for Diabetes?

  • Center for Diabetes i København er et forsøg på at erstatte forebyggelsescentrene, samle de kommunale tilbud et sted og højne niveauet for diabetesindsatsen i København.

Emner: diabetes

Del artiklen med dine venner