“Studiet her kan meget vel danne grundlag for en godkendelse af dobbeltimmunbehandlingen og for en praksisændring, så den bliver standard førstelinjebehandling for metastatisk NSCLC,” siger Edyta Maria Urbanska.

Ny standardbehandling mod lungekræft kan være på vej

WCLC: Lægemidlet durvalumab i kombination med tremelimumab og kemoterapi øger overlevelse og perioden uden tilbagefald signifikant for ikke-småcellet lungekræft og kan blive godkendt som standardbehandling, mener den danske forsker Edyta Maria Urbanska.

Data fra et stort anlagt forskningstudie, kaldet POSEIDON, bekræfter effekten af den nye kombinationsbehandling med durvalumab, tremalimumab og kemoterapi til behandling af metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Studiet fandt en signifikant øgning af både samlet overlevelse og perioden uden tilbagefald (progressionsfri overlevelse), hvilket er blevet bekræftet af den endelige analyse. Resultaterne præsenteres ved lungekræftlægernes store kongres WCLC 2021 den 8.-14. september 2021.

Kombinationen mindskede risikoen for død med 23 procent sammenholdt med kemoterapi alene.

I Danmark er der 4500 nye tilfælde af lungekræft hvert år, heraf er ca. 85 pct. ikke småcellet. Cirka en tredjedel af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) har sygdommen i fase III.

“Studiet her kan meget vel danne grundlag for en godkendelse af dobbeltimmunbehandlingen og for en praksisændring, så den bliver standard førstelinjebehandling for metastatisk NSCLC,” siger Edyta Maria Urbanska, læge og ph.d., der forsker i netop NSCLC ved Rigshospitalet.

Durvalumab (produktnavnet er Imfinzi) er en såkaldt checkpoint-hæmmer, et antistof, der binder til PD-L1-proteinet og blokerer for interaktion med PD-1 og CD80, hvilket modvirker tumorens taktik til at undgå immunforsvaret.

Tremelimumab er en såkaldt anti-CTLA-4-behandling, et potentielt nyt lægemiddel, der blokerer aktivitet i det celledræbende T-celle-associerede protein 4 (CTLA-4), hvilket bidrager til T-celle-aktivering og fremmer kræftcelledød.

Og de to midler kombineret med kemoterapi viste sig i studiet både at forlænge den samlede overlevelse og progressionsfri overlevelse sammenholdt med de patientgrupper, der modtog enten durvalumab og kemoterapi eller udelukkende kemoterapi.

“Dobbeltimmunbehandlingen har størst effekt på patienter med adenokarcinom, hvor man ser en øgning i samlet overlevelse fra 35 til 41 procent, hvilket er statistisk signifikant,” forklarer Urbanska, men fortsætter: “Alle NSCLC-patienter har større effekt ved dobbeltimmunbehandlingen.”

Urbanska har dog et par anmærkninger ved studiets opbygning. “I dag får patienter, der har PD-L1-ekspression på over 50 procent, udelukkende immunterapi, men sandsynligvis burde patienter med PD-L1 på mellem 50 og 80 procent også få kemoterapi sammen med immunbehandlingen. Man burde have opdelt patienterne i flere undergrupper efter PD-L1-ekspression i tumorerne. Det havde givet et mere komplet billede af effekten.”

 

Emner: WCLC21 WCLC2021

Del artiklen med dine venner