Meget sårbare borgere kan blive vaccineret i eget hjem

Vaccinationsindsatsen udvides nu med en udkørende ordning særligt til borgere, der kun meget vanskeligt og nødigt kan transporteres til et vaccinationssted. Med den udvidede ordning kan de få tilbudt vaccination i deres eget hjem eller på et nærliggende vaccinationssted.

Det vedrører borgere, der er vaccinationsindsatsens målgruppe 2 (personer ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp) og målgruppe 3 (personer ≥ 85 år). Derfor har kommunerne sat et nyt tilbud op til disse borgere.

”Det er afgørende for vaccinationsindsatsen, at sårbare borgere, som ikke har mulighed for selv at tranportere sig til et af de større vaccinationssteder, kan få en vaccination. Derfor er det også rigtig positivt, at de nu kan få et vaccinationstilbud enten i deres eget hjem eller meget tæt på i et lokalt vaccinationssted,” siger enhedschef Bolette Søborg.

Det nye udvidet tilbud om en udkørende ordning og hjemmevaccination gør det muligt at sikre en vaccination af de nævnte grupper af borgere, så de hurtigt kan få en god beskyttelse.

Det er kommunerne, der er ansvarlige for at vurdere, hvilke borgere der har behov for et tilbud med en udkørende funktion. Kommunerne, regionerne og almen praksis vil i fællesskab stå for at organisere den nye ordning, der starter i dag, fredag. Ordningen udvides i takt med, at der er behov for det, og vaccinedoser er tilgængelige.

”Regioner, kommuner og almen praksis har allerede nu gode erfaringer med at samarbejde om logistikken fra vaccinationen af plejehjemsbeboere. De erfaringer skal vi bruge i der her arbejde, hvor vi skal nå helt ud til sårbare borgere og stadig sikre en effektiv og sikker vaccination af dem,” siger Bolette Søborg. 

Borgere, der ved egen, deres pårørendes eller kommunens hjælp kan transportere sig til et af de regionale vaccinationssteder, skal fortsat vaccineres der.

Der vil primært blive vaccineret med vacciner fra Pfizer/BioNtech.

 

 

 

​Sundhedsstyrelsen har fastlagt den overordnede rækkefølge for vaccination:

​Nr. på målgruppe ​Målgruppe
​Målgruppe 1: ​Borgere i plejebolig mv. 
​​Målgruppe 2: ​Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje
​​Målgruppe 3: ​Borgere over 85 år
​​Målgruppe 4: ​Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren
​​Målgruppe 5: ​Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom 
​​Målgruppe 6: ​Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko
​​Målgruppe 7: ​Borgere 80-84 år
​​Målgruppe 8: ​Borgere 75-79 år
​Målgruppe 9: ​Borgere 65-74 år
​Målgruppe 10 ​Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko
​Målgruppe 11 ​Personale, som varetager samfundskritiske funktioner
​Målgruppe 12 ​Øvrig befolkning over 16 år

 

Del artiklen med dine venner