”Jeg er stolt af indsatsen i Danmark," siger Søren Brostrøm.

Danmark er vaccinationsduksen i EU - Søren Brostrøm er stolt

Over 118.000 danskere er nu vaccinerede med første dosis mod covid-19. Det svarer til 2,02 procent af befolkningen, og det placerer Danmark helt i front blandt EU-lande. 

Til sammenligning har f.eks. Sverige vaccineret 0,78 procent af befolkningen, Tyskland 0,91 procent af befolkningen og Frankrig 0,38 procent af befolkningen.

”Jeg er stolt af indsatsen i Danmark. Vi har opnået en meget hurtig og effektiv udrulning af vaccinationerne. Det er lykkedes regioner, kommuner og praktiserende læger at vaccinere langt hovedparten af beboerne på plejehjemmene samt store dele af det kritiske frontpersonale på sygehuse og plejecentre, og de melder om stor tilslutning. Det betyder, at vi i Danmark er det EU-land, der er længst med at vaccinere befolkningen,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

I flere andre lande gemmer man mange af vaccinerne, så man er sikker på at have vaccine til stik nummer to. F.eks. har Sverige kun brugt 48,9 procent af de leverede vacciner. Det har ikke være fremgangsmåden i Danmark. Den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen, Folkehälsmyndigheten, anbefaler også nu alle regioner, at al den leverede vaccine bruges med det samme, da den lovede vaccine er kommet som planlagt indtil nu.

Gør status

Sundhedsstyrelsen gør i ny rapport status over den første del af vaccinationsindsatsen. Et vigtigt indfriet mål er, at der nu har været tilbud om vaccination på alle plejecentre, og der nu er to godkendte vacciner mod covid-19 til indsatsen.

Den nuværende plan for vaccination i Danmark gør brug af den etablerede organisering, hvor man er vant til at håndtere borgere på sundheds-, ældre- og socialområdet .

”Vi har et rigtig godt og velfungerende samarbejde med regionerne, kommunerne og de praktiserende læger om den praktiske planlægning af vaccinationerne. Også de andre styrelser på sundhedsområdet samt Politiet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og NOST har været inddraget tæt i planlægningen, så alle ved, hvad planerne er, og hvordan de skal føre dem ud i livet. Dette samarbejde fortsætter, samtidig med at vi forbereder os til en situation, hvor der kan vaccineres mindst 100.000 personer om dagen, hvis vi får leveret så mange vacciner til Danmark,” siger Søren Brostrøm.

Danmark modtog i tirsdags de første 4.800 doser af den nyligt godkendte vaccine fra Moderna. Da den første levering, der modtages, er så lille, at den ikke kan deles, er denne blevet fordelt til én region – Region Syddanmark. 

”Vi har aftalt med Region Syddanmark, at de samler erfaringer med at bruge den nye vaccine. Vi ved for eksempel ikke endnu, om det er muligt at trække flere vacciner op af en ampul, så den kan bruges til flere personer end beregnet. Det kan også være, at vaccinen er lettere at håndtere, fordi den ikke skal opblandes. Det er nogle af de erfaringer, vi gerne vil have en opsamling på”, siger direktør Søren Brostrøm. 

 

Sådan fordeles vaccinerne i uge 2 og 3

De vaccineleverancer, Danmark har modtaget i uge to, skal anvendes til at give første dosis til allerede udmeldte målgrupper som en slags opsamling til de personer i grupperne, som endnu ikke er vaccineret.
 
Disse målgrupper er:
  • Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.
  • Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
  • Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren
  • Gruppe 5: Udvalgte patienter > 65 år med særligt øget risiko
  • Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko

I uge tre er planen at færdigvaccinere personer i de igangsatte målgrupper og fra uge fire begynde 2. vaccination af de personer, der fik de allerførste vacciner. 

 

 

Propatienter opdaterer alle hverdage, hvor langt Danmark og andre lande er kommet med vaccineringen

Del artiklen med dine venner