»Man kunne forledes til at tale om en epidemi af operationer med indsættelse af knæprotese,« understreger Anders Odgaard. Foto: Rigshospitalet

Vild og mystisk stigning i antallet af danskere, som får kunstige knæ

Antallet af danskere, som får indopereret kunstige knæ er steget hele 30 procent på blot to år. Det viser nye tal fra Dansk Knæalloplastikregister, DKR. Lægerne er mystificerede og aner ikke, hvad stigningen skyldes.

Antallet af operationer med knæproteser slog i 2019 alle tidligere rekorder. 11.124 gange foretog kirurger i det danske sundhedsvæsen såkaldte primæroperationer med indsættelse af knæalloplastik. Det er en stigning på 30 procent i for­hold til 2017, hvor antallet af operationer lå på 8.500, skriver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i en pressemeddelelse. 

Den dramatiske stigning overrasker professor i ortopædisk kirurgi, overlæge Anders Odgaard, der er formand for den styregruppe af kirurger og patientrepræsentanter, der er ansvarlig for DKR.

»Stigningen er historisk,« konstaterer han og påpeger, at det er andet år i træk, at antallet af operationer stiger markant efter at have ligget stabilt omkring 8.500 operationer i flere år.

»Man kunne forledes til at tale om en epidemi af operationer med indsættelse af knæprotese,« understreger Anders Odgaard.

Årsager til stigningen er ikke afklaret, men kan skyldes, at danskerne lever længere og ønsker et aktivt liv så længe som muligt. Det er dog ikke kun pensionister, der bliver opereret, men også personer i den erhvervsaktive alder, som bringes tilbage til at kunne arbejde.

Årsagen kan også være en stigning i antallet af patienter med gigt i forskellige former, eller at lægerne har sænket deres tærskel for, hvornår de opererer. Ingen af de faglige medlemmer af styregruppen genkender dog ændringer i egne hos­pitalers praksis.

»Stigning kan også skyldes, at de patienter, der tidligere har været henvist til træning, nu henvises til kirurgisk behandling, fordi træningen har været virkningsløs,« overvejer Anders Odgaard, men understreger: »Dette kan kun eftervises med forskning.«

Covid-19 vækker bekymring

Stigningen vækker bekymring, da den er bygget op før covid-19-pandemien for alvor satte ind i 2020. Tusindvis af behand­linger er blevet aflyst i nedlukningsperioden. Efterfølgende opstået et stort pres, som for nogle regioner har medført, at operationer flyttes fra det offentlige sundhedsvæsen til den private sektor, der dog fortsat står for en lille del af ind­grebene.

»Med den nuværende eskalering af covid-19-beredskabet – og den turbulens, der har fulgt af sammenfaldet med et stig­ende antal operationer og forårets nedlukning og omfordeling – er der et stort behov for, at vi finder og forholder os til årsagen til stigningen,« siger Anders Odgaard.

De nye tal for antallet af knæalloplastikker er offentliggjort i dag, og de diskuteres på en konference på Rigshospitalet i eftermiddag. Her deltager professor Kjeld Møller Pedersen, SDU, direktør Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed, lægefaglig direktør Erik Jylling, Danske Regioner, regionsformand Sophie Hæstorp Ander­sen, Region Hovedstaden, direktør Mette Bryde Lind, Gigtforeningen, og professor Anders Odgaard, Rigshos­pi­talet og formand for Dansk Knæalloplastikregister.

Del artiklen med dine venner